Semiotik

Semiotik betyder teckenlära. Det är alltså ett vetenskapligt fält om tecken och teckens betydelse. Den mest framstående teorin inom semiotik har lagts fram av Charles Sanders Peirce. Han föreslår att det i grunden finns tre sorters tecken. Målningen av Magrite här nedan kan ge en viss insyn i hur dessa tre sorter kan förstås. De tre sorters tecken som Peirce utgick ifrån är:

  • Index
  • Ikon
  • Symbol

Ett index är ett tecken i egenskap av att det pekar tillbaka på orsaken. Om det ryker ur en pipa är orsaken till röken glöden i pipan. Röken är ett index som förbinds med sin källa genom ett orsakssamband. Alla index har dock inte ett uppenbart orsakssamband.

En ikon är ett tecken i egenskap av likhet med det som är källan till ikonen. Pipan på bilden är en ikon därför att den liknar en riktig pipa som man kan röka med. Alla fotografier och avbildande målningar är ikoner i denna mening.

En symbol är ett tecken som är förbundet med sin källa enbart genom en konvention. Orden på målningen är symboler. De är inte orsakade av det de står för och de är inte lika det de står för. Vi förstår dem enbart därför att vi har en tyst överenskommelse inom en grupp att dessa krumilurer betyder något särskilt. Texten på bilden är på franska vilket medför att de som kan franska förstår dess betydelse medan övriga inte gör det. Det är alltså en överenskommelse inom gruppen fransktalande.

Denna målning är något av en paradox samtidigt som den mycket väl förklarar idén med ikon och symbol enligt Perices teckenteori. På franska står det (i översättning) "Detta är inte en pipa". Detta kan syfta på flera saker. Detta konstverk är inte en pipa är en helt oproblematisk tolkning. Detta påstående i textform är inte heller en pipa vilket inte heller det är problematiskt. Detta som ser ut som en pipa är inte en pipa är något tvetydigt.

Det ser ju ut som en pipa, varför är det då inte en pipa. Svaret på den frågan är att det inte är en pipa för att det är en ikon, en avbildning av en pipa. Om det hade varit en målad hatt med samma text hade det inte funnits någon som helst poäng med texten. Det är just för att det tolkas som en pipa som texten verkar motsägelsefull. Påståendet är dock helt sant. Det är inget med tavlan som kan sägas vara en pipa.

En tavla som den här är alla tre teckensorter på en gång. Vissa tecken är mer än en sorts tecken. Tavlan är ett index därför att den är orsakad av någon som har strukit färg på duken. Färg hamnar inte där av sig själv utan behöver en orsakskälla, nämligen konstnären. Det som liknar en pipa är en ikon. Texten är inte bara en symbol utan en uppsättning symboler som tillsammans utgör en helhetsbetydelse.

Hur ska man då se på konstverket som helhet? Är det ett index, en ikon eller en symbol. Här råder det delade meningar. Ett konstverk kan vara ett index därför att det är effekten av en konstnärs tankar och känslor (på ett liknande sätt som en rynkad panna respektive ett leende är effekter av en människas tankar och känslor).

Ett konstverk kan vara en ikon om det som helhet är ett original. Perice själv spekulerade om detta och menade att en staty som föreställer en kentaur, d.v.s. en blandning av människa och häst, är en ikon trots att den inte har någon verklig förebild. Den har möjligtvis en sammansatt förebild därför att den liknar en människa och den liknar en häst. Kanske kan man då säga att det är en mixad ikon. Kan man säga att tavlan är en mixad ikon? Möjligtvis.

Är ett konstverk en symbol i någon mening? Konst överhuvud taget är en konvention genom att vi har bestämt oss för att det är något av värde till skillnad från icke-konst. På det viset är det en kulturell symbol. Vad betyder den då? Är det någon som kan förklara det? Är det ovan förklaring om olika sorters tecken som är tavlans kulturella betydelse? Det är mycket att fundera på.

Som slutord kan man säga att tecken i allmänhet är mindre komplexa än detta konstverk. De upplevs bara vara tecken i en mening. Inte i flera samtidigt.

Här nedan listas de artiklar som har publicerats på denna sajt och som rör semiotik.

 

 

Välkommen till

betydel.se

En sajt om
semantik, begrepp
och märkliga ord

Länkar

Sök i ordböcker online

SAOB

SAOL

Berättelse

Litteratur

Föreläsningar online

Studera svenska online

Bloggfeeden krönikor

Topp10.info

Kortspel

Reggad på Commo.se