Semantik

Semantik är det vetenskapliga studiet av språklig betydelse. Det är huvudsakligen inom lingvistik som man studerar semantik men det är också en central del av språkfilosofi och kognitionsforskning.

Inom lingvistik talar man om språkets tre delar: syntax, semantik och pragmatik. Syntax handlar om språkets struktur, d.v.s. grammatik. Däri ligger regler för hur man kan sätta samman ord till en sats. När det finns flera sätt att sätta samman ord kan en viss ordningsföljd bidra till vad satsen betyder eller vad ett enskilt ord i en sats betyder. Pragmatik handlar om hur man använder språket för att förmedla sig. Användandet anses av vissa bidra till betydelsen i det man förmedlar.

Ett ords betydelse hänger samman med sammanhanget det yttras i, vem som säger det och vem/vilka som är mottagare, och hur de uttrycks.

Semantik måste inte enbart avse ords betydelse men det är vad man menar med semantik. Det skulle också kunna vara möjligt att prata om bilders semantik eller handlingars semantik.

Det är vanligt att man tänker sig att ett ords betydelse framkommer av hur man beksriver ordets betydelse med hjälp av andra ord. Går det då inte att fastställa ett ords betydelse utan ord?

Det blir mer intressant när man börjar titta på ord som är sammansatta av två andra ord. En garnbutik är sammansatt av ordet garn och av ordet butik. Blir ordet garnbutiks betydelse bestämt av betydelsen av garn plus betydelsen av butik? Om man gör det antagandet får man fråga sig om det rör sig om en butik av garn eller en butik där man säljer garn. Svaret ligger inte i de två ordens betydelse var för sig.

Semantik är ett spännande område om man börjar tänka på saken.

Här nedan listas artiklar som har publicerats på denna sajt och handlar om semantik.

 

Etymologi

 

Välkommen till

betydel.se

En sajt om
semantik, begrepp
och märkliga ord

Länkar

Sök i ordböcker online

SAOB

SAOL

Berättelse

Litteratur

Föreläsningar online

Studera svenska online

Bloggfeeden krönikor

Topp10.info

Kortspel

Reggad på Commo.se