Etymologi

Ord uppstår inte i ett vakuum, varken historiskt eller kontextuellt. Genom att titta på hur ett ord har förändrats över tid kan man få fatt på ordets begriplighet i sitt urpsrungliga sammanhang. Denna typ av studie kallas etymologi.

Etym betyder namn eller ord och logi betyder lära. Etymologi betyder därför läran om ord. Nu handlar det inte om ord i vilken betydelse som helst utan om ords urpsrung och historia. Det handlar också om ett ords förändring och utveckling.

Man kan spåra ett ords ursprung till det att ordet först användes. När det gäller ord som har något eller några hundra år på nacken finns det ofta någon skriftlig dokumentation på ordets tidigaste förekomst. När det gäller väldigt gamla ord är det svårare.

För ord som har sitt ursprung i grekiska eller latin finns det viss dokumentation på ordets urpsrungliga betydelse. Om det snarare handlar om fornsvenska ord kan det vara något knivigare.

En bra källa vid etymologisk efterforskning är SAOB. Den är långt ifrån komplett men en god början. Vissa ord saknar helt dokumenterat urpsrung medan andra är väl beskrivna.

Två exempel på sökandet efter ursprung kan illustreras i ordet modell och ordet bänk.

Modell kommer ifrån latinets modus som antingen betyder sätt eller mått. Modell är en variant av mått och betyder specifikt litet mått. En modell är ofta en miniatyr av något stort. Det finns dock modeller som är större än det de föreställer som en modell av en molekyl.

Ordet bänk har samma rot som ordet bank. Båda dessa finns i engelskan och tyskan och betyder utsträckt upphöjning. Det engelska ordet bench avser ursprungligen en sandbank i eller vid en flod. När man senare började använda en bänk för att låna ut pengar fick denna verksamheten namnet bank av det upphöjda föremålet som man hade som arbetsyta. Bänk är alltså först något som är en upphöjning i landskaper format av naturen som sedan blev ett upphöjt föremål, skapat av människan, som är längre än det är brett.

När man stöter på ord som man tycker är lite märkliga kan det vara rätt så spännande att söka dess urpsrung. Viktigt att veta är att etymologin inte ger någon sanning. Ords betydelse förändras med tiden och användningen. Det innebär att det är betydelsen i vår samtid som är mest sann, även om den är förbryllande, men det är inte oviktigt vilket ursprung ordet har.

Det instrument som vi kallar piano hette ursprungligen pianoforte. Piano betyder mjukt/lugnt och forte betyder starkt. Instrumentet fick detta namn därför att det kunde, till skillnad från sina föregångare, skapa ljud i förhållande till hur hårt man slog på tangenten. Efter en tid föll forte bort och vi säger numera piano som alla förstår men som inte motsvarar den urpsrungliga betydelsen som då också var mycket begriplig. Varför instrumentet heter mjukt eller lugnt är mindre begripligt. Att ta det piano betyder att ta det lugnt och har inget med instrumentet att göra utan baseras på ordet pianos usprungliga betydelse. Rätt eller fel? Pianoforte är rätt ursprung och rätt i den tiden. Piano är rätt nu.

Kommentera gärna ditt intresse för etymologi.

4 May 2020

Välkommen till

betydel.se

En sajt om
semantik, begrepp
och märkliga ord

Länkar

Sök i ordböcker online

SAOB

SAOL

Berättelse

Litteratur

Föreläsningar online

Studera svenska online

Bloggfeeden krönikor

Topp10.info

Kortspel

Reggad på Commo.se