Blogg

 

RSS

Vad betyder penetrera?

5 Jun 2023

Ordet penetrera har använts i det svenska språket sedan 1600-talet. Det har sina rötter i latinets penetrare med betydelsen invändigt (djupt), längst inne. På svenska betyder penetrera oftast tränga in (i något eller någon) eller genomtränga (något eller någon).

Ordet penetrera används för att beskriva en handling där något tränger igenom eller tränger in i något annat, vanligtvis med kraft eller djupgående effekt.

Ordet används i olika sammanhang vilket då också påverkar betydelsen. Här är några exempel:

 1. Fysisk betydelse: Att penetrera kan beskriva att något fysiskt objekt eller substans tränger igenom eller går in i en annan yta eller kropp. Till exempel kan en pil penetrera en måltavla eller en nål kan penetrera huden.

 2. Sexuell betydelse: I ett sexuellt sammanhang kan "penetrera" användas för att beskriva den handling där en persons kropp (vanligtvis penis) tränger in i en annan persons kropp (vanligtvis slidan eller anus) under samlag.

 3. Metaforisk betydelse: Ordet kan också användas i en mer överförd eller metaforisk mening. Till exempel kan man säga att en idé penetrerar en persons sinne eller att en känsla penetrerar hjärtat, vilket indikerar att dessa tankar eller känslor har en stark och genomträngande effekt.

Det är viktigt att notera att ordet penetrera har en stark koppling till intimitet och fysisk eller emotionell inverkan och bör användas med hänsyn till kontext och publik.

En ytterligare betydelse som ligger nära den metaforiska är när man använder psyket för att tränga in i något. Det kan uttryckas så här: med förståndet (eller blocken) tränga in i något eller någon på djupet. Det kan innebära att komma till klar uppfattning av kunskap om något eller någon. Ytterligare kan man mena att man grundligt sätter sig in i något och utforskar något på djupet. Man penetrerar då ett stoff eller ett kunskapsområde.

Som man kan vänta associeras ordet penetrering (eller att penetrera) med sexuellt inträngande. Det är dock viktigt att förstå att ordets ursprungliga betydelse är mer allmänt och kan därför användas i en bred bemärkelse och helt i avsaknad av sexuella anspelningar.

Inom socialpsykologi förekommer en teori som heter 'social penetration theory'. Det är en teori som beskriver hur vi lär känna varandra och hur relationen utvecklas över tid. Vi får då del av varandras personliga, privata, intima och hemliga delar. Vi kan då sägas penetrera varandras tanke- och känslostruktur för att med tiden nå en inre kärna av den vi verkligen är. Teorin skulle på svenska kallas social penetreringsteori. Denna teori använder ordet penetrering (att penetrera) på ett sätt som inte alls rör det intima som handling men eventuellt kan röra intimitet vad beträffar det innehåll vi delar med oss av.

Sammanfattningsvis: Ordet penetrera har i grunden några få betydelser men de kan användas inom olika områden vilket ger ordet en specifik innebörd. Ordet har den allmänna betydelsen tränga in eler genomtränga men de specifika betydelserna kan röra det intima och då innebära den sexuella handlingen att föra in det manliga könsorganet i det kvinliga.

Vad gör en Administratör?

24 Aug 2022

Som administratör är ditt jobb att sköta det administrativa inom ett företag. Du kommer att ha ansvar för uppgifter i olika affärssystem och du är den personen som ska ha överblick och kontroll över att all information ska vara tillgänglig och begriplig. Många administrativa tjänster involverar även service. Antingen till företagets kunder, leverantörer eller kollegor. Titlar på dessa jobb kan tex vara säljadministratör eller ordermottagare.

Vilken kunskap och erfarenhet krävs?

Den absolut enklaste vägen till att bli administratör är genom att läsa en inriktning inom handel och administration eller ekonomi och företagande på gymnasiet. Därefter med en eftergymnasial utbildning inom Ekonomi, IT, olika sorters affärssystem, löneadministration mm kommer dina valmöjligheter att öka.

 

Eftersom det finns så många olika sätt att arbeta som en administratör så kan kraven vara helt olika beroende på vad företaget letar efter. Ofta frågas det efter personliga kompetenser såsom strukturerat arbete, självständighet och service medvetande. Det allra viktigaste verktyget du behöver kunna använda dig av som administratör är office paketet. Dvs Word, excel och powerpoint.

Vilken typ av person passar administratör?

Administratör passar för den som gillar att sätta upp/följa riktlinjer. Att effektivisera ditt arbete är också en god förutsättning för att utvecklas som administratör. Eftersom ditt arbete ofta involverar andras människors arbete så är det viktigt att du trivs i ett socialt sammanhang. Samt om du är en person som söker en roll som involverar mer ansvar så är det viktigt att du är en person som även kan tänka sig att ta ett utökat ansvar samt planera och genomföra aktiviteter.

 

Här finns administratör utbildningar på distans

 

Vad menas med "att blomma ut"?

22 Mar 2022

Vissa ord och uttryck kan ändra betydelse med tiden. "Att blomma ut" verkar vara ett sådant uttryck. Har du hört det nyligen och undrat vad det står för? För att ringa in betydelse ska ett flertal varianter som rör blommor tas upp.

Blomma ut

I SAOL kan man läsa att uttrycket blomma ut ungefär betyder sluta att blomma. En växt som har blommor går igenom flera faser. Den första fasen är när det utvecklas en blomknopp. Den andra fasen är när knoppen spricker upp. Fas tre är när blomman når sin fulla blom. Fas fyra är när blomman har blommat ut och är på väg att vissna. Den sista fasen är när blommans kronblad faller av. Under nästa säsong börjar allt om. Att blomma ut betyder alltså urpsrungligen att börja vissna. Denna betydelse har använts i skrift sedan 1700-talet.

En mer samtida betydelse av "att blomma ut" verkar snarare vara att nå sin fulla blom. Att gå från knopp via att spricka ut till att stå i full blom kan ju också tolkas som att blomma ut. Blommans kronblad vecklar ut sig till sin maximala utsträckning. Tanken är inte helt ointuitivt.

Att blomma ut betyder ursprungligen att börja vissna men en mer samtida tolkning är att nå sin fulla blom.

Blomma upp

Att blomma upp, ett uttryck som har funnits i det svenska skriftspråket sedan 1800-talet, betyder ungefär att växa upp och blomma. Det står för processen från stadiet innan växten har någon blomma till att blomman har slagit ut. När man säger blomma upp kan man syfta på processen till full blom eller den slutliga fasen där växten blommar.

Det verkar som att vissa använder uttrycket "blomma ut" mer enligt den ursprunliga betydelsen av att "blomma upp". I så fall handlar det om slutfasen där växten står i full blom.

Det mångsidiga ordet profil

28 Nov 2021

Ordet profil förekommer i väldigt många sammanhang och vi har det i vår vardag till en sådan utsträckning att vi inte längre funderar särskilt mycket på vad det står för. I någon mening vet vi ju vad det betyder. På grund av ordet profils mångsidiga användning blir det ett intressant ord att titta närmare på.

Vad står ordet profil för?

Ordet kommer ursprungligen från det italienska ordet profilo (= en gräns) som i sin tur kommer ifrån de latinska delarna pro och filo. Pro betyder före och filo (ursprungligen filum) betyder tråd/linje. När man sätter ihop pro och filo får man förtråd eller förlinje. Om man utgår ifrån betydelsen gräns och betydelsen förlinje får man något som är skissartat och som avgränsar ett objekt från sin omgivning, något som sätter ytterkonturerna. Ordet profil har funnits i det svenska språket sedan sent 1600-tal.

Idag använder vi ordet profil som en synonym till kontur, det vill säga ett föremåls ytterlinjer. När det gäller en ansiktsprofil är det primärt ett ansikte från sidan men det kan också vara ett ansikte framifrån där man bara ser ytterlinjerna. Inte karakteristiska drag som ögon och näsa. Däremot huvudform, hakparti, öron och kindben. När man avbildar någon i profil som en målning, skiss eller ett fotografi används denna betydelse av en kontur eller ytterlinjerna.

Inom bygg och konstruktion använder man ordet profil för att stå för en genomskärning. En balk i genomskärning kan till exempel ha en T-form eller en U-form. Man kan även avse annat byggmaterial i genomskärning eller ett föremåls specifika form till det yttre.

Markprofil eller geologisk profil avser en genomskärning av flera lager av jord/sten eller en genomskärning av en gruva. I det senare fallet kan man prata om gruvans profilkarta.

Grundbetydelserna för ordet profil är alltså från sidan, kontur eller genomskärning.

När ordet profil har kommit att användas som ett sammansatt ord har den ursprungliga betydelsen delvis försvunnit. Det kan handla om ord som profilprodukt, grafisk profil, gärningsmannaprofil, däckprofil, skoprofil eller något som alla användare av sociala medier eller communities har: en profilsida.

Profilprodukter

En profilprodukt är en sådan produkt som bidrar till att framställa en organisations huvuddrag eller typiska drag. Profilprodukter används i marknadsföringssyfte. Det finns en stor variation på vilka slags profilprodukter som kan användas. Exempel är muggar, pennor, tejp, paraplyer, kepsar och tröjor.

Profilprodukter har inte enbart som syfte att fungera som parknadsföring utåt till omvärlden utan även som en stärkande faktor innåt för organisationens medarbetare. Med en profilprodukt i form av en tröja skapar man tillhörighet och enhet. Bland de företag som arbetar med marknadsföring genom profilprodukter har vi Axon Profil. Det finns även andra företag som är specialiserade på profilprodukter.

Betydelsen av ordet profil här är i någon mening att skapa en kontur över vilken organisationen är och vad den står för. Det är svårt att ge en korrekt och en komplett bild av ett företag men genom att använda en logotyp, tydliga budskap och en rad profilprodukter skapar man ett varumärke som ger en god bild till omvärlden, något som går att känna igen likt en karakteristisk kontur av ett ansikte.

Varför heter det däcka och däckad?

22 Sep 2021

Ordet däcka förknippas oftast med att falla till marken eller att vara så berusad att man blir liggande. En boxare kan t.ex. däcka sin motståndare. Man kan vara så trött att man blir liggande helt däckad i en soffa.

Även om vi använder orden däcka och däckad då och då är det något oklart varför det heter så. Har det med bildäck att göra? Eller med cykeldäck? Nej, det har med bäcket på en båt att göra.

Läs mer så får du förklaringen till varför vi säger däcka och däckad.

Ordet däck

Idag är ordet däck mest förknippat med det ytterhölje av gummi som sitter på bilar och cyklar eller andra fordon på hjul. Det finns dock äldre betydelser av ordet däck.

Däck är det vågräta golvet på en båt. På större båtar finns det ett utrymme där man kan vistas under däck. Då är däcket taket till det undre rummet medan däcket är golvet för den som går på det. När båtar är ute till havs sker den mesta aktiviteten som rör sjöfart på däck.

Enkelt uttryckt är däck ordet för golv på en båt. Man kan också prata om ett altandäck och då avse trägolvet på en altan.

Golva respektive däcka

Med tanke på släktskapet mellan ett golv och ett däck är det inte förvånande att det finns verb som också är besläktade och lika i form av golva och däcka. Att golva någon, i t.ex. en boxningsmatch, betyder att slå någon till golvet. Det betyder att slå ned någon så att hen faller till golvet. Också att personen vanligtvis blir liggande på golvet. På samma sätt är det med ordet däcka. Att däcka någon är att slå ned eller slå till däck. Personen faller och blir då liggande på däck.

Ordet däcka kan troligtvis ha en vidare betydelse än att bli slagen. Man kan av andra skäl ramla i däck. Det kan vara halt på en båt när det regnar eller sköljer in vågor på däck. Då kan man halka och falla i däck. Senare har ordet däcka fått en vidare betydelse som inte begränsar sig till båtar över huvud taget. Däcka kan stå för allt som innebär att falla omkull. Man kan ramla av en häst, eller rent av bli avkastad, och då bli däckad.

Casino: varifrån kommer namnet och betydelsen av ordet

27 Aug 2021

Dynamiken i moderna samhällen har verkligen förvandlat spel till automatiserade metoder som kan bli farliga om de inte utövas med måtta. Dessutom förknippar vi i dagens kollektiva medvetande "spel" med maskiner som spelautomater och med rizk casino-spel som kräver någon form av gadget för att spela. Som en följd av detta har det blivit nödvändigt att varna för farorna med patologiskt spelande. Men sanningen är att hasardspel inte är en uppfinning av kasinon; det har funnits med oss ​​i tusentals år.

De tidigaste spåren vi har hittat av hasardspel i det västerländska samhället är fyrsidiga protospel, även kallade "tabas". De tillverkades av assyriska och sumeriska samhällen, cirka 2600 f.Kr., från ett djurhälsben, kallat "talus" eller talus. Det är inte särskilt klart vilka regler som användes för dessa tärningar. Men det vi vet är att utövandet nådde Egypten, där de första sexsidiga tärningarna tillverkades. Ett par årtusenden senare tog Rom och Grekland upp stafettpinnen, och det var där tärningarna förvärvade popularitet som de upprätthåller till denna dag.

"Hasard": ett ords fascinerande resa

Ordet "hasard" kommer ifrån franskan där det betyder slump. Även tillfällighet, lycka och tur kan knytas till ordet hasard. Det franska språket har i sin tur fått ordet ifrån arabiskan där det ursprungligen betyder blomma.

Ord föds inte med en vattentät betydelse utan formas av användning. Olika civilisationer och kulturer lägger till och drar ifrån nyanser och betydelser till de ord de ärver från varandra, tills det slutliga resultatet som når oss är format, och det blir inget annat än en länk i morgondagens betydelse. Detta är fallet med ordet "hasard". "Hasard" härstammar som sagt ifrån arabiska och betyder "blomma". Den har samma etymologiska rot (samma ursprung) som "apelsinblomma", apelsinträdets blomma.

Enarmad bandit – varifrån kommer namnet?

12 Aug 2021

De flesta av oss har hört talas om så kallade “enarmade banditer” – de klassiska spelautomaterna där spelet går ut på att vinna pengar genom att få fram flera likadana symboler på ett snurrande hjul. Vi svenskar är kanske mest vana vid att se dem på färjor, men typen av spelautomat finns på casinon runt om i hela världen och är dessutom mycket populära online.

Men varifrån kommer egentligen det annorlunda namnet?

Ett namn för de dåliga förlorarna

Tittar man på en enarmad bandit idag kan det vara svårt att förstå varifrån spelautomaten har fått sitt namn. Idag är namn som slotmaskiner, eller bara “slots” kanske ännu vanligare att använda (lär dig allt om slots här), men benämningen “enarmad bandit” används också fortsatt flitigt. Skruvar vi tillbaka klockan några år kan vi se att det finns en ganska logisk förklaring bakom hur spelautomaten har fått sitt namn.

Slotmaskiner har existerat sedan det sena 1800-talet, och länge startade man igång – vad som då var mekaniska spelautomater – med hjälp av en spak, eller “arm”, som satt på sidan av maskinen. Spelautomaten var med andra ord enarmad, vilket förklarar ena halvan av namnet.

Efter att spelautomaten lanserades i USA slutet på 1800-talet blev den snabbt populär. Som med så gott som alla spel med pengar finns det en risk att spelare förlorar sina insatser. I takt med att populariteten för slotmaskiner växte blev det av naturliga skäl också fler som förlorade när de spelade. Med tanke på att det var spelautomaterna som “rånade” förlorarna på deras pengar, började de kallas för enarmade banditer.

Exakt vem det var som myntade uttrycket först råder det delade meningar om, men det känns inte helt orimligt att det var de dåliga förlorande själva som kände att spelautomaterna var som banditer för dem. Enligt Merriam-Webster användes begreppet i ett känt sammanhang första gången 1934, vilket innebär att det sannolikt var känt i folkmun innan det.

Därför har namnet börjat försvinna

Att benämna spelautomaterna som “enarmade banditer” har blivit allt ovanligare de senaste åren, och det är egentligen inte så konstigt med tanke på att de inte längre är mekaniska och därmed saknar hävarm.

Ska man vara helt korrekt är det därför endast de mekaniska maskinerna som ska klassas som enarmade banditer, även om det ofta används som samlingsnamn även för nyare spelautomater.

Dagens moderna spelautomater och digitaliseringen har alltså bidragit till att “enarmade banditer” som begrepp så sakteligen har börjat försvinna. Utvecklingen har dessutom lett till nya benämningar, som exempelvis “videoslots”.

I grunden är videoslots detsamma som de traditionella slotmaskinerna, men dagens teknik som möjliggör allt från avancerade animationer till helt nya spelfunktioner, har lett till att de fått ett eget namn. Videoslots har inte minst fått sitt stora genomslag på nätcasinon, där slotsen kan inkludera allt från unik och spännande grafik till animationer eller klipp från konserter.

Genom åren har slotmaskinerna bevisligen genomgått många förändringar och tillhör du en yngre generation är det inte så konstigt om du funderat över varför de kallas för “enarmade banditer”. Som med det mesta fanns det, som du kan läsa i texten, en naturlig förklaring bakom namnet.

Stavas det whisky eller whiskey?

9 Aug 2021

En blandning av whiskey och whisky i en bar.

Har du funderat på om det stavas whisky eller whiskey, den där spritdrycken som lagras flera år i ekfat? Vissa tycker att den är gudomlig, andra tycker den smakar vedervärdigt. Det kanske inte spelar så stor roll – men på en sajt om semantik och märkliga ord kan det ju vara intressant att reda ut det hela ändå.

Whisk(e)y enligt SAOL och Svensk Ordbok

Enligt SAOL står enbart whisky med som uppslagsord (med betydelsen en skotsk spritdryck). Då borde väl saken vara avklarad? Nej, inte riktigt, i Svensk Ordbok finns båda stavningarna med. Då är frågan – är det någon skillnad på whisky och whiskey?

Ja, det är det faktiskt! Enligt sajten whisky.nu så ”uppfanns” whisky i Skottland men tillverkningen spred sig snabbt även till Irland. Irländarna hade ursprungligen lite andra krav på drycken (spriten var tvungen att kokas i speciella kittelpannor och fick absolut inte blandas från olika destillerrier). För att särskilja sin fantastiska dryck från Skottarnas rävgift så stavade Irländarna med ett E – Whiskey.

Whisk(e)y idag

Från Irland fördes stavningen över Atlanten. Står det Whiskey på flaskan så kommer alltså drycken från USA eller Irland. I Canada varierar man stavningen. Resten av världen stavar drycken whisky.

Denna bakgrund gör nog att vi kan tänka oss ett rimligt bruk av orden:

 • Pratar vi om drycken i allmänhet, så bör vi i Sverige använda stavningen som SAOL rekommenderar – whiskyglas, whiskybar, whiskyflaska etc.
 • Pratar vi däremot om drycken i en geografisk kontext så ska vi nog vara noga med det lilla E:et – whisky från Skottland och whiskey från Irland. Annars kan ju folk bli sura, och det vill vi ju inte. Beväpnad med denna kunskap kan man ju också imponera på sällskapet genom att snabbt slänga ett getöga på flaskan och dra en intelligent gissning var drycken kommer ifrån.

Vad betyder högintensiv träning?

3 Aug 2021

Ibland kan det vara svårt att urskilja olika träningsbegrepp. Under senare år har det blivit allt mer populärt att träna på ett högintensivt sätt, men vad innebär detta i praktiken? Man kan tycka att den mesta träningen är intensiv, men vad är det som gör något högintensiv?

Tanken bakom högintensiv träning

Målet med vanlig konditionsträning är oftast att förbättra sin kardiovaskulära förmåga, vilket görs på bäst sätt genom att ligga på 50-80% av sin maxkapacitet. Detta innebär att du kan utföra din konditionsträning med en puls som motsvarar 50-80% av vad din kropp klarar av som mest. Detta är punkten då du utsätter hjärtat för tillräcklig stress för att bli starkare (och därmed förbättra din kondition) utan att det tar allt för mycket på din kropp och energi.

Högintensiv konditionsträning utgår istället från att nå en puls som motsvarar mer än 80% av din maxpuls, oftast under kortare perioder. Detta leder till en rad olika fördelar, men är också tufft på kroppen då du utsätter den för mycket stress. Genom att hamna närmare sin maxpuls kommer denna form av träning att direkt påverka din framtida maxpuls, vilket innebär att du kommer bli allt bättre vid framtida högintensiva konditionsträning.

Högintensiv intervallträning

Detta för oss till det allt mer populära begreppet HIIT - eller högintensiv intervallträning. Det är en form av konditionsträning som går ut på att alternera mellan perioder av hög och låg intensitet, vilket i praktiken ofta innebär att sprinta och gå. Tanken bakom denna form av träning är att sprinta under en kortare period för att snabbt höja din puls och träna närmare din maxförmåga. Sedan följer en lugnare period där du tillåter kroppen att återhämta sig innan nästa hårda intervall kommer igen.

Detta sätt att träna på har som sagt blivit allt mer populärt, framför allt då det finns viss forskning som har visat på dess effektivitet i jämförelse med mer traditionell lågintensiv konditionsträning. Inte nog med att det kan få bättre resultat i förhållande till bättre kondition, det kan även bränna mer energi och därmed bränna mer kroppsfett, något som många strävar efter. Ytterligare en fördel är tidsaspekten, då det är möjligt att få bättre resultat på mindre tid. En riktig win-win situation.

Avslutningsvis om högintensiv träning

Det kan vara svårt att förstå skillnaden på högintensiv och lågintensiv träning. På ytan kan det låta logiskt att ena handlar om träning på en intensivare nivå, mer rent tekniskt finns det mer under ytan. Men jag hoppas att ni nu har en bättre förståelse över betydelsen av högintensiv kontra lågintensiv träning.

Vad betyder ledarskap?

15 Jul 2021

Någonstans har vi alla en klar uppfattning om vad ordet ledarskap betyder då vi ständigt omges av både ordet och det som begreppet står för. Ändå finns det tillfällen då vi slås av viss osäkerhet. Vad betyder ledarskap egentligen? Var kommer ordet ifrån?

I detta inlägg ges en bakgrund till ordets delar och etymologi samt en definition av begreppet ledarskap.

Verbet att leda

Ledarskap har naturligtvis sitt ursprung i verbet att leda. Leda som verb kan ha flera betydelser. De tre som är mest relevanta i samband med begreppet ledarskap är:

 • Att hålla i och föra. Att konkret leda någon vid armen.
 • Att styra en individ eller grupp i viss riktning. Ha inflytande över vad individen eller gruppen gör.
 • Att vägleda, ledsaga, hjälpa, visa vägen.

Det finns en viss spännvidd i betydelse från att styra till att hjälpa

Att leda är att på något vis, genom att handgripligen föra någon i en riktning eller visa någon i en viss riktning, att påverka att en eller flera individer rör sig i en viss riktning. Det kan vara tankemässigt eller i en fysisk mening.

Ursprungligen kommer det svenska ordet leda från fornsaxiska som är den språkgren som tyskan, danskan, nederländska och engelska härstammar ifrån. På fornsaxiska heter det lēdian som i sin tur ligger till grund för isländska leiða, tyska leiten, engelska lead och svenska leda. Ordet lēdian betyder att gå. Det handlar dock inte om att gå i största allmänhet utan att gå i en viss riktning.

Intressant i sammanhanget är att leda är nära besläktat med ordet led. Led har flera betydelser men de två främsta i samband med att leda och ledarskap är följande betydelser:

Led = mellanrum, öppning, port

Led = väg, riktning, färd, resa

Om man tänker sig att ordet led(-a) är en avledning från någon av dessa betydelser av led kan det betyda något i stil med att skapa en öppning eller att gå i en viss riktning. En enkel tolkning är att leda betyder att gå på en väg. I en mer samtida tolkning skulle det betyda att gå på en väg tillsammans.

Vad betyder entitativitet?

4 Jul 2021

Ordet entitativitet kommer från det engelska ordet entitativity. Det senare har skapats för att beskriva graden av sammanhållning i en grupp. Det svenska ordet entitativitet är väldigt ovanligt.

Entitativity kommer från det engelska ordet entity som betyder enhet. Entitativity borde därför betyda enhetighet, d.v.s graden av enhetighet hos en grupp. Hur mycket av en enhet gruppen är. En sammanhållen grupp är mer enhetig än en grupp som är splittrad. Notera att det är ordet enhetig och inte ordet enhetlig som används. Enhetighet och enhetlighet är inte samma sak. Enhetlig betyder likartad, likformig eller homogen. Enhetig betyder som en enhet, sammanhållen.

Hur bestämmer man entitativitet?

En grupp med hög entitativitet utmärks av:

 • En hög grad av interaktion (medlemmarna kommunicerar mycket sinsemellan)
 • Att det som gruppen gör uppfattas som viktigt
 • Gemensamma mål
 • Gemensamma utkomster (det gruppen åstadkommer tillsammans)
 • En hög grad av likhet
 • En relativt lång varaktighet
 • Lågt utbyte av medlemmar (få medlemmar kommer och går)
 • Relativt liten gruppstorlek

Det betyder att stora grupper har svårare för att uppnå hög sammanhållning. Ofta beror det på att det är svårare att hålla en hög grad av interaktion i en större grupp. Av alla de aspekter som listas är det interaktion som är den viktigaste faktorn för att uppnå hög entitativitet.

Vad är en triptyk?

25 Jun 2021

En triptyk är något som består av tre delar. Vanligtvis en altartavla eller ett konstverk. Den mellersta av de tre delarna är i regel större med två mindre delar på var sin sida. Proportionerna är typiskt av ett sådant slag att man kan vika de två sidodelarna framför den centrala delen så att sidodelarna helt täcker mittendelen. Till ytan är då sidodelarna tillsammans lika stora som mittendelen.

Vad betyder triptyk?

Ursprungligen betyder triptyk tre skikt eller tre veck. Tri betyder tre och ptyk betyder skickt eller veck. Det kan också betyda att vika i tre eller vikta i tre. Det finns altartavlor i kyrkor som ser ut på detta vis och även målningar som används som altarskåp som ser ut så. Alla altarskåp består inte av målningar utan det kan vara etsningar eller träsnidningar. Ordet triptyk förekommer för första gången i svenskan under sent 1800-tal.

Kända triptyker

Ovan målning är en känd triptyk av Robert Campin, målad 1427 till 1432. Den utgör just ett altarskåp där de två yttre delarna kan vikas in och täcka mittendelen helt. Ett annat känt verk är The Garden of Earthly Delights av Hieronymus Bosch som målade den tredelade tavlan mellan 1495 och 1505. The Aino Myth av Akseli Gallen-Kallela är ett senare exempel som målades 1891. Målningen är en illustration till det finska nationaleposet Kalevala.

 

 

Vad menas med idiolekt?

28 May 2021

Ordet idiolekt är besläktat med ord som dialekt och sociolekt.

Det handlar för det första om språket och våra kommunikativa uttryck. I det avseendet befinner sig idiolekt inom samma område som dialekt och sociolekt.

För det andra rör det sig om en variant av ett språk. Även här är det mycket som är gemensamt med dialekt och sociolekt.

Det som är utmärktande för just idiolekt är att det används på individnivå. En individ har ett unikt sätt att uttrycka sig jämfört med andra individer både inom den egna gruppen och i andra grupper. Detta kan man identifiera trots att individen pratar samma språk som andra i omgivningen och att individen tillhör samma kultur.

En individs idiolekt färgas av en rad faktorer:

1. Det ordförråd man använder är en blandning av de ordförråd som närstående ofta använder och då avses t.ex. familj, vänner och arbetskollegor.

2. En mix av riksspråket, dialekt, hur medlemmar i familjen uttalar, vissa svårigheter med att frambringa särskilda språkljud samt personliga preferenser påverkar hur vissa ord uttalas.

3. Hur ord och gester koordiners inom kulturen, inom familjen och beroende på t.ex. kön vilket bestämmer om det rör sig om stora rörelser, små rörelser, intesiva rörelser eller långsamma rörelser.

4. Hur individen och de närmaste tänker i relation till språket. Vi använder delvis språket som ett tankeredskap och i den bemärkelsen uttrycker vi våra tanker genom orden och gesterna. Människor i omgivningen, d.v.s. kulturen, familjen, vänner påverkar hur vi tänkar och därmed hur vi uttrycker tankar med ord och gest.

Även om en individ i mycket är en produkt av sin omgivning när det gäller språket finns det mindre variationer som är unika för individen.

Vad betyder uttrycket Kontanter är kung?

19 Mar 2021

Uttrycket “Kontanter är kung” har översatts från engelskans “Cash is king”. Uttrycket återspeglar tron om att kontanter är värdefullare än andra former av investeringar, som aktier. Du har troligen hört uttrycket “Kontanter är kung” förut, och själva betydelsen bakom meningen är inte svår att förstå. Men hur populariserades denna fras?

Vad menas med “Kontanter är kung”?

Kontanter är kung är en fras som används för att uttrycka kontanters överlägsenhet över andra tillgångar. Uttrycket härstammar från den tid då kontanter var den mest använda betalningsmetoden. Tiderna förändras dock, rapporterar till exempel Spin Casino. Detta online casino konstaterar att många casinon slutar att acceptera kontanter för att få enklare bokföring och på grund av stöldrisken, och digitala former av betalning blir den nya standarden. Dessa nya typer av betalningar är både snabbare och säkrare än kontanter.

Frasen håller därför på att dö ut, allt eftersom nya betalningsmetoder populariseras och kontanter inte är den mest användbara formen av pengar. Kanske har de varit kung vid en tidpunkt, men kontanter tappar mer och mer makt, inte minst i Sverige. Sverige är faktiskt längst fram inom trenden att skapa ett kontantfritt samhälle och slutar nu att acceptera kontanter i många fysiska butiker. Det beräknas att Sverige kommer vara det första kontantfria samhället redans 2023.

Konvergera och divergera

9 Jan 2021

Orden konvergera och divergera dyker upp ibland. Då undrar man vad dessa ord kan betyda. De är ju inte precis vanliga. Detsamma gäller varianterna konvergent respektive konvergens och divergent respektive divergens. I detta inlägg ges förklaringar av vad orden står för och i vilka sammanhang man kan använda dem.

Vad betyder konvergera?

Con på latin betyder med (tillsammans) och vergere på latin betyder lutning. Tillsammans skulle det kunna betyda medlutning eller luta mot varandra.

Konvergera betyder ungefär stråla samman, närma sig varandra, sammanfalla eller överensstämma. Det handlar om att något blir mer likt, blir förenat eller blir förenligt.

black and white, architecture, structure, sky, skyline, glass, view, building, city, skyscraper, urban, wall, cityscape, panoramic, line, reflection, tower, office, landmark, facade, exterior, business, monochrome, modern, lines, design, symmetry, mirrors, new, center, scene, shape, convergence, midtown, financial, daylighting

Vad betyder divergera?

Dis på latin betyder mot (eller isär) och vergere betyder lutning. Tillsammans blir det motlutning eller luta ifrån varandra. I motsatt riktning.

Divergera betyder ungefär gå isär, avlägsna sig, skilja sig åt, vara olika eller vara oförenliga. Det handlar om att bli mer olika, avvika eller separera.

Konvergera och divergera är i regel varandras motsats. Begreppen konvergens och divergens förekommer inom fysiken (till exempel med ljusstrålar) och matematiken.

← Äldre inlägg

 

 

 

 

kulturbloggar.nu

Välkommen till

betydel.se

En sajt om
semantik, begrepp
och märkliga ord

Länkar

Sök i ordböcker online

SAOB

SAOL

Berättelse

Litteratur

Föreläsningar online

Studera svenska online

Bloggfeeden krönikor

Topp10.info

Kortspel

Reggad på Commo.se