Blogg

 

Sida 2

RSS

Vad betyder kontext?

23 Nov 2020

Du har säkert stött på ordet kontext vid ett flertal tillfällen. Du kanske undrar vad det betyder, eller är osäker på dess betydelse i ett visst sammanhang. I detta inlägg ges en fullständig förklaring av ordet kontext.

Betydelse och etymologi

Vanligtvis betyder kontext sammanhang, situation eller omständighet. Om man bryter ner ordets två delar, kon och text, är den ursprungliga betydelsen med text eller tillsammans med text. Kon kommer från latinets con som betyder med. Text kommer från latinets textus/textum som betyder vävnad eller att väva och kan jämföras med ordet textur (ett materials struktur och yta). I språksammanhang betyder text en sammansättning av ord. Kontext kan därför förklaras som en text och det den kommer tillsammans med. En text, kort eller lång, finns inte i ett vakuum. Det är svårt att förstå en text utan kringinformation.

Ordet kontext finns dokumenterat i det svenska språket sedan 1600-talet. Det har motsvarigheter i engelskan (context), franskan (contexte) och latin (contextus) med samma betydelser. I det engelska språket har ordet context förekommit sedan 1400-talet. Den engelska användningen kommer i sin tur från latinet som är ursprunget.

Begreppt kontext används inom litteraturvetenskap, språkvetenskap, kommunikationsvetenskap och semiotik samt i en rad samhällsvetenskaper och beteendevetenskaper. Kontex har lite olika användning beroende på vilken vetenskalig disciplin det förekommer i.

Exempel på hur ord påverkas av sin kontext

Ords betydelse bestäms av i vilket sammanhang det förekommer. Detta sammanhang kan vara ett textstycke där ordet ingår eller så kan det vara en större situation med mer information som bestämmer ordets betydelse.

Ordet röst har olika betydelse beroende på i vilket textsammanhang det ingår. Titta på följande två exempel:

Han pratade med hög röst som om han var arg.

Hon bestämde sig tidigt för att lägga sin röst på samma parti som i tidigare val.

Väldigt många ord kan vara tvetydiga. Vilken betydelse det är som gäller bestäms av de omgivande orden som utgör det specifika ordets kontext. Betydelsen av ordet röst framkommer tydligt av dessa sammanhang.

En hel mening får också sin betydelse ifrån det sammanhang det ingår. Här följer ett exempel på där en och samma fras får olika betydelse beroende på i vilket sammanhang det används och framför allt vem i sammahanget som uttalar frasen. Detta är ett typiskt sätt att använda kontext inom socialpsykologi och kommunikationsvetenskap.

En anställd kommer in i sin chefs rum. Chefen säger: "var så god och sitt".

En anställd kommer in i sin chefs rum. Den anställde säger: "var så god och sitt".

I det första sammanhanget är det ägaren av rummet som är en artig värd och erbjuder besökaren att sitta. I det andra sammanhanget är det besökaren som uttalar orden vilket är ovanligt och kan tolkas som aggressivt. Detta gäller trots att frasen inleds med "var så god" som är ett vänligt uttryck. Om allt dessutom sägs med bestämd röst uppfattas den anställdes ord som en provokation och en annonsering om att den anställde är missnöjd och ska tillrättavisa sin chef. I dessa två scener finns det en rad tysta regler om att vara värd och gäst respektive om att vara chef och anställd. Dessa regler, tysta eller ej, utgör en central del av kontexten.

Snöbollseffekten, dominoeffekten och andra metaforiskt beskrivna effekter

1 Nov 2020

Vad är det för skillnad på snöbollseffekten och dominoeffekten? Vad innebär det att en effekt är metaforiskt beskriven? Dessa frågor och någon till ska besvaras i detta inlägg.

De namngivna effekterna nedan är några få av väldigt många kända effekter. Nedan effekter har valts ut därför att de har ett släktskap i dess skeenden och utfall samt att de har metaforiska benämningar.

Inlägget avslutas med ett exempel där nedan beskrivna effekter används.

Snöbollseffekten

Tänk dig att du står högt uppe i en sluttning när det är snö på marken. Du kramar en snöboll som får plats i din ena hand. Sedan släpper du snöbollen och låter den rulla nedför sluttningen. För varje varj den snurrar fäster det sig ny snö på bollen och den blir successivt större. Ju större den blir desto mer snö fastnar. Snöbollen blir efter en stund snabbt mycket större för varje varv. När den till slut har rullat färdigt kan den vara över en meter i diameter beroende på hur lång sluttningen är.

Med enkla ord beskriver SAOB snöbollseffekten som: ett oavbrutet ökande eller ett ständigt stegrande av något.

Snöbollseffekten kan sägas vara exponentiell då tillskottet av snö på varje varv är mer än dubbelt av hur stor ökningen var vid föregående varv. Detta förklarar varför en utveckling är kraftigt ökande.

Respirera och respirator

18 Oct 2020

I tider av coronapandemi pratas det ofta om att patienter som får intensivvård tillfogas en respirator. Eftersom ordet är förbundet med ordet respirera kommer båda dessa ord att förklaras i denna text.

Vad betyder respirera?

Att respirera betyder att andas. Det kan också betyda att andas ut eller att hämta andan. Ordet har funnits i det svenska språket sedan 1700-talet eller möjligtvis tidigare. Ursprunget är det latiska ordet spirare som just betyder att andas. När man lägger till re till spirare borde det betyda att åter andas eftersom re betyder åter (jämför med orden tur och retur). Därmed är det fullt rimligt att respirera också betyder att återfå andan eller att åter kunna andas.

En annan synonym är att ventilera. I vardagstal tänker vi oss att ventilera är när vi får in ny och fräsch luft i ett rum genom att öppna ett fönster eller sätta på ventilationen. Principen är liknande när vi andas då vi byter ut luften i våra lungor mot ny och fräsch luft. Ordet ventilera förekommer t.ex. i ordet hyperventilera som betyder att andas häftigt eller att andas så att man får för mycket syre i blodet och i cellerna.

Vad betyder respirator?

I det svenska språket har ordet respiratör förekommit med i stort sett samma betydelse. En respirator är någon form av hjälp vid andning. Betydelsen kan vara ganska bred. När man jämför med engelskan kan det dessutom råda viss förvirring eftersom respirator har en specifik delbetydlese av det svenska ordet respirator medan ordet ventilator ofta betyder det vi menar med respirator i samband med covid-19.

Vad betyder Molo?

1 Oct 2020

Molo är ett ganska spritt ord även om det kan uppfattas som relativt ovanligt. Det förekommer i Danmark, Norge och Sverige med ungefär samma betydelse. Ordet förekommer också i andra delar av världen.

I detta inlägg presenteras några av de vanligaste betydelserna och förekomsterna av ordet molo. Eftersom förekomsten är spridd blir det olika exempel.

Det verkar som att ordet molo har kopplingar till vatten på flera språk och i flera världsdelar. Molo är också ett namn på varumärken, personer och grupper.

Molo med skandinavisk betydelse

Molo har i stort sett samma betydelse i Norge, Danmark och Sverige. De vanligaste synonymerna är vågbrytare och hamnpir. Det är en konstruktion av sten eller betong som fungerar som fördämning eller barriär vid ett hamninlopp. Andra synonymer är därför fördämning och hamnarm. Ordet verkar också i äldre betydelse mer allmänt innebära ett skydd för hamnen även i form av en fästning som skyddar mot angrepp.

Ett exempel på en molo i form av en vågbrytare av sten

Ordet har funnits i Sverige sedan 1700-talet. Det finns släktlingar till ordet från Holland, Spanien och Portugal med motsvarande betydelse. Det är troligt att ordet har lånats in till skandinavien från dessa länder. Ursprunget är troligtvis det latinska ordet moles. Ordet har bl.a. haft betydelsen sten, hög eller pir.

Molo som varumärke för barnkläder

2003 bildades det danska klädmärket molo. Eftersom det är ett skandinaviskt märke kan man tänka sig att det har en betydelse som är kopplad till det skandinaviska ordet. Så är det inte. Namnet molo är helt enkelt en sammansättning av de ursprunliga grundarnas förnamn. Grundarna heter Mogens Jepsen och Louise Frederiksen. De tog de två första bokstäverna i förnamnet och slog ihop dem. Mo + Lo = Molo.

De själva tillskriver inte någon annan betydelse till namnet. Molo står som varumärke för färgstarka barnkläder med härliga mönster i skandinavisk design. Eftersom kläderna sticker ut är det för barn som vill och vågar synas.

Molo är idag ett av europas största klädföretag för barn och därför finns det en efterfrågan också på namnet och dess betydelse.

Meteorologi, är det läran om meteorer?

11 Sep 2020

Frågan i rubriken är inte så dum som den först kan verka. Allt hänger på vad ordet meteor betyder.

Ordet meteor har flera betydelser

Vi tänker oss att meteor betyder en interplanetär himlakropp. Det vill säga ett fysiskt fenomen som inte hör till en planets omloppsbana eller atmosfär. Vi uppfattar dessa meteorer med blotta ögonen när meteoren kommer in i atmosfären från rymden.

Ordet meteor kommer ifrån grekiskans meteoros som ungefär betyder i luften befintlig. Om man tittar på ordet meteor i Svenska Akademins Ordbok (SAOB) finns det två betydelser av ordet meteor.

Den första betydelsen är atmosfäriskt fenomen i form av en atmosfärisk kropp av vilket slag som helst t. ex. en storm, nederbörd, åska eller en regnbåge. Meteor kan i linje med det som listas också betyda lufttecken. Denna första betydelse ligger nära det grekiska ursprungsordet.

Den andra betydelsen av meteor är en fysisk och astronomisk kosmisk kropp som tränger in i jordens atmosfär och vid inträdet bidrar till ett ljusfenomen på grund av friktionen som uppstår i atmosfären som är tätare än det "tomrum" som ligger utanför jordens atmosfär. Här kan man också tala om något i luften befintligt.

Meteorologi är läran om väder

Om vi håller oss till det ursprungliga grekiska ordet meteoros och den första betydelsen av meteor i det svenska språket blir betydelsen av meteorologi läran om det som finns i luften, då logi betyder lära eller lära om.

Meteorologi står ursprungligen i det svenska språket för läran om luftfenomen. I vardagstal menar vi läran om luftens rörelse som med ett annat ord heter väder. Väder är ett ganska komplext ord så läran om väder kan innefatta mängder av fenomen i atmosfären.

Var kommer ordet Spa ifrån?

10 Aug 2020

Ordet Spa kommer från den Belgiska orten Spa, som var en av de allra första och mest välkända kurorterna i världen. Ibland så påstås det felaktigt att ordet spa iställer skulle vara en förkortning av det latinska uttrycket "salus per aquam" som översatt till svenska ungefär betyder "hälsa genom vatten", men så är alltså inte fallet.

En av de vanligaste orsakerna till att många förknippar spa med just det gamla antika Grekland eller Romartiden var just att många i över- och medelklass från dessa kulturer ofta besökte de populära badhusen.

Idag så är det därmot inte så vanligt att många förknippar ordet spa med den Belgiska orten utan där man istället tänker på spa som en spainrättning eller kuranstalt. Idag så är det dessutom vanligt att många semesteranläggningar och hotell är nischade som rena spaanläggningar eller att man har en avsatt avdelning med ett tillhörande spa och en skön massagebänk att koppla av på.

Det blir också allt vanligare att fler och fler dagspa:n och salonger kallar sig för spa. Oavsett vilken typ av Spa som man idag talar om så har de alla en hel del saker gemensamt.

På större spaanläggningar så erbjuds alltid flera olika typer av vattenterapi. Du kan ofta välja på varma bad i olika temperaturer och med olika behandlingssyften. Utöver detta så finns oftast en rad olika bastubad att välja mellan och en eller flera relaxavdelningar att koppla av i en skön spabadrock i.

Det som både större spaanläggningar och mindre dagspa:n nästan alltid har gemensamt är att de även erbjuder ett urval av olika spabehandlingar.

Vad betyder spunk?

2 Aug 2020

Ordet spunk finns inte i SAOB eller SAOL. Det är inget officielt ord i det svenska språket. Ändå har de flesta svenskarna vuxit upp med ordet.

I Sverige kommer ordet spunk från Astrid Lindgrens bok Pippi Långstrump i Söderhavet som publicerades 1948. I kapitel tre "Pippi hittar en spunk" berättar Pippi för sina vänner, Tommy och Annika, att hon har hittat på ett ord. Ordet är Spunk. Hon vet dock inte vad ordet betyder så de ger sig ut för att leta efter en spunk.

Vad är en spunk?

Trots en längre tids sökande hittar Pippi ingen spunk. När de kommer hem ser de en skalbagge på verandan som de nästan trampat på. Där är spunken!

”Tror du inte, jag känner igen en spunk, när jag ser honom”, säger hon. ”Har du nånsin sett nånting så spunkaktigt i ditt liv?”

Svaret på frågan är att en spunk är en slags skalbagge.

Vad är en lyckost?

21 Jul 2020

Har du funderat på varför det heter lyckost? Det är ett väldigt konstigt uttryck, eller hur? Vadå ost? Är det en ost som för tur med sig?

Den vanligaste användningen av ordet har den ungefärliga betydelsen turgubbe (eller turgumma). En lyckost är någon som har tur. Det är sannolikt den betydelsen online-casinot lyckost.se tänker sig att deras namn står för.

Det finns också en del snarlika varianter: lyckans ost, lyckos, lyllo. Lyckos är t.ex. ett bostadsbolag som vill signalera att man har tur som får bo i deras hus för då har man verkligen hittat hem. Artisten Nanne Grönvall har skrivit och framfört en sång som heter Lyckos dig. Ursprunget, för att hitta den rätta betydelsen, är inte lyckost utan lyckans ost.

Varför heter det SMS-lån?

6 Jul 2020

Det pratas om SMS-lån i omgångar men det är inte helt uppenbart vad SMS-lån betyder. Varför heter det SMS-lån?

Vad betyder SMS-lån?

SMS-lån är inte ett befintligt ord i Svenska Akademins Ordbok (SAOB) eller i Svenska Akademins Ordlista (SAOL). Ändå är det ett begrepp som har använts länge. Närmare bestämt sedan 2006. Att ansöka om lån och få lån via mobiltelefonen har dock varit möjligt i Sverige sedan 1990-talet.

SMS-lån står alltså för att ansöka om lån snabbt via SMS (short message service) på telefonen. I början handlade det just om korta textmeddelanden via mobilen. Idag går det att ansöka om lån på andra sätt som är textbaserade men det finns olika varianter som inte involverar text.

I USA heter deras motsvarighet Payday loan men det finns alternativa termer som t.ex. short term loan. Det finns ingen antydan i namnet att det involverar korta textmeddelanden eller en mobiltelefon. Där har förekomsten av sådana lån funnits mycket längre men har ändå varit en ovanlig företeelse före 1990-talet.

Idag finns det ingen egentlig anledning att kalla det SMS-lån eftersom relativt få fall baseras på SMS. Ett annat gångbart namn för denna typ av lån är snabblån, vilket faktiskt säger en hel del om vad det är som utmärker denna sorts lån.

Varför heter det bångstyrig?

29 Jun 2020

Skulpturen heter flicka med bångstyrig kalv

När man tänker lite på det är ordet bångstyrig ganska märkligt. Det är egentligen inte betydelsen som är märklig. De flesta som pratar svenska vet vad bångstyrig betyder. Det är ordets sammansättning som är udda.

Ordet består av delarna bång och styrig. Vad betyder de, till att börja med, var för sig?

Ordet bångs betydelse

Ordet bång har släktingar i Norden. Det är troligt att det usrpungliga ordet är bol från islänskan som betyder skada eller olycka. I fornnordiskan har bol senare blivit bal och ball. Föregångare till bångstyrig var balstyrig och ballstyrig.

På danska har vi en annan släkting till bång, nämligen bang. Bang betyder orolig eller rädd. I Sverige har vi sedan tidigt 1600-tal använt ordet bång med betydelsen rädd och ängslig. Samtidigt har bång under ungefär samma period använts med betydelsen bekymmersam, svår, och besvärlig.

En slutsats är att bång, när det står tillsammans med styrig, framför allt betyder svår.

Ordet styrigs betydelse

Ordet styrig finns dokumenterat sedan 1500-tal med betydelsen styrbar, foglig eller som kan styras. Även ostyrig har förekommit lika länge och betyder något som inte kan styras eller är svårt att styra.

Ordet bångstyrigs betydelse

Ordet bångstyrig betyder helt enkelt något som är svårt att styra. Vanligt förekommande synonymer idag är:

 • Svår att kontrollera
 • Bråkig
 • Oregerlig
 • Svårhanterlig
 • Motsträvig
 • Otämjd

När man tittar på i vilka sammanhang ordet bångstyrig har använts förekommer tidigt dessa fall:

 • En bångstyrig häst
 • Bångstyriga och skamlösa kvinnor
 • En sådan bångstyrig flickunge
 • Bångstyriga lockar
 • Bångstyrigt modersmål

Man kan notera att män och pojkar inte var bångstyriga. Det gäller framför allt djur och kvinnor/flickor. Ska man tolka det som att det är en egenhet som gäller vissa snarare än andra? Har vi någon preferens idag? Använder vi ens ordet bångstyrig längre?

Om du hör någon äldre använda ordet vet du nu i alla fall var det kommer ifrån.

Vad betyder hack, hacka och hackare?

28 Jun 2020

Ordet att hacka har blivit allt vanligare, framför allt i engelsk litteratur där de delvis har lämnat vår smalla föreställning om att det handlar om att bryta sig in i ett datorsystem på olovligt vis eller att det ens har med programmering att göra.

Om du för ett ögonblick glömmer vad du tror att hack, hacka och hackare (eller hacker) är så kan du här få en bredare och, för oss svenskar, nyare betydelse.

Betydelsen av hack

Hack eller ett hack betyder lösningen på ett problem. Det rör sig ofta om en lösning som är förvånansvärt enkel och som du inte hade kunna föreställa dig innan lösningen plötsligt dyker upp.

Ett hack är ganska vanligt bland programmerare men vem som helst kan stöta på ett problem och hitta hacket.

Inom hackerkulturen som startade vid MIT (Massachusetts Institute of Technology) betyder ett hack ungefär ett trick, ett skämt (practical joke) eller en kreativ innovation som uppvisar geni och smarthet. Det finns en handbok för studenter som läsar vid MIT idag och däri kan man hitta ett särskilt kapitel om etikett för hur man utför ett hack. Att utföra ett hack uppmuntras med andra ord eftersom det är en del av universitetets tradition och kultur men det ska ske inom vissa ramar.

Vidare kan man se att ett hack är kopplat till något lustfyllt och undersökande. Man antar en utmaning genom sitt hack och man efterlämnar en känsla av förundran hos andra.

Det finns en motsägelse i hur ordet hack används. I förhållande till en vardaglig tolkning kan ovan användning av ordet hack uppfattas som ointuitivt. Hack används i vissa sammanhang tillsammans med det engelska ordet gap som kan översättas till glipa, spricka, reva, klyfta, lucka eller mellanrum. När man använder en hacka (eller spade, yxa eller kniv) skapar man en spricka. När man utför ett hack överbryggar man, eller lagar, sprickan. Tvärt emot vad man alltså kan tro skapar man inte en spricka med ett hack utan man täpper igen det.

På bilden ovan syns ett håll i ett stickat material. Ett hack är en lösning på hur man täpper till hålet, eller med andra ord lagar det. Hacket är alltså inte hålet, inte lagningen utan lösningen på hur man går tillväga för att laga hålet. Ett hack är steget emellan problemet och när problemet inte finns kvar. På bilden står det "före" respektive "efter". Ett hack har skett däremellan.

Vad betyder distal och proximal?

7 Jun 2020

Vissa ord dyker upp ibland och man vet inte riktigt vad de betyder. Samtidigt kanske man inte känner att man behöver veta för stunden. Sedan dyker ordet upp igen ett år senare och man börjar fundera igen. Orden distal och proximal är ord som sällan förekommer i det svenska språket men som man kanske ändå vill veta betydelsen av.

Vad betyder distal?

Distal betyder på avstånd. I Svenska akademins ordbok står det att distal betyder längst bort belägen. Ett synonymt ord för oss är perifert. I båda fallen måste det finnas ett centrum att förhålla sig till. Det som är distalt befinner sig långt ifrån centrum. Distal kan också betyda den bortre.

Vad betyder proximal?

Proximal betyder nära. I svenska akademins ordbok står det att proximal betyder närmast. Alltså det som är centralt eller närmast centrum. Proximal kan också betyda den närmre.

Särskilda användningsområden

Utvecklingspsykologi

Inom psykologi används ordet proximal utvecklingszon inom utvecklingspsykologi. En direkt översättning av proximal utvecklingszon är närmaste utvecklingszon. Här görs en jämförelse med den aktuella utvecklingsnivån och det som barnet är på väg att utveckla härnäst. Användningen av distal utvecklingszon förekommer inte men skulle då betyda det som man har längst ifrån sin nuvarande utvecklingsnivå att i en avlägsen framtid möjligtvis kunna utveckla.

Perceptionspsykologi

Inom perceptionspsykologi pratar man om distala sinnen och proximala sinnen. Distala sinnen utgörs av syn, hörsel och luktsinnet. Den gemensamma faktorn är att man med dessa sinnen kan detektera saker på avstånd. Man kan se saker långt ifrån sig, man kan höra saker långt bort och man kan känna dofter på avstånd.

De proximala sinnena kräver närkontakt för att sinnesreceptorerna ska aktiveras. Det handlar om känsel och smak. För att känna beröring måste något komma i direkt kontakt med huden. För att man ska känna smak måste det man smakar komma i direkt kontakt med smaklökarna på tungan.

För vissa används termerna distal och proximal på ett något annorlunda sätt. Ett distalt objekt står då för det ting i världen som ursprungligen ger upphov till en sinnesupplevelse medan det proximala står för själva aktiveringen av sinnescellerna. Om man ser en stol på avstånd är stolen ett distalt objekt som genom sin existens gör att vi kan se den. De ljuspartiklar som färdas från stolen till vår näthinna blir proximala när de koliderar med ett antal sinnesceller som aktiverar nervsystemet.

Distala objekt är bara relevanta för de sinnen som fungerar på avstånd. När man pratar om känsel och smak är det som orsakar sinnesupplevelsen och det som aktiverar sinnescellerna samma sak. Därför kan man även med denna betydelse prata om distala sinnen och proximala sinnen. Proximala sinnen är de som saknar distala stimuli.

Anatomi

När man inom anatomi beskriver hur olika kroppsdelar är belägna pratar man om den proximala delen och den distala delen. Den proximala delen på en arm är den som sitter vid axeln. Den distala delen är därmed den del som är längst ifrån axeln, d.v.s. handen. Benet har också en proximal och distal del. Den poximala delen är upptill närmast torson och foten är i den distala änden.

På liknande sätt kan man prata om en proximal och distal del av en hunds svans. Även växter kan ha en proximal och distal del i förhållande till roten eller stammen.

Särskrivning och ändrad betydelse

14 May 2020

Det svenska språket har en hög andel sammansatta ord, d.v.s. ord som består av andra ord med egen betydelse. Medan det är ganska vanligt med ord som består av två andra ord i t.ex. det tyska språket är det inte ovanligt att det finns svenska ord som består av tre och fyra andra ord. Två aktuella exempel är Folkhälsomyndigheten och världshälsoorganisationen. På engelska heter det senare World Health Organization (WHO). Tänk om vi skulle skriva värld hälsa organisation.

Om vi i Sverige skulle börja dela på våra sammansatta ord får de, i vissa fall, en annan betydelse.

Ett tydligt exempel är ordet skumtomte som särskrivet blir skum tomte. En skumtomte är en slags godis medan en skum tomte är en figur som man inte vill stöta på en mörk kväll.

Det sammansatta ordet kortfel, vanligt förekommande när man ska betala med kort, blir särskrivet kort fel. Det första betyder att man får gnugga sitt kort eller byta kort. Det andra betyder att man får vänta en stund, antagligen. Det är liknande med kortbetalning och kort betalning. I det första fallet betalar man med kort och i det andra fallet gör man antagligen en snabb betalning (vilket betalmedel man använder framgår inte). Att betala kontant med jämna pengar går väl fort om det är på tiotalet eller hundratalet men att blippa går också väldigt fort när det är ett litet belopp.

Att vara lättpackad när man går på vandring kan göra färden behaglig. Att däremot vara lätt packad ställer frågan om man ens kommer fram. Att vara förpackad eller för packad är också exempel med liknande anspelning på alkoholpåverkan.

En farfarströja är en sorts tröja med knäppning i halsen som man kan köpa som ny men farfars tröja vill man förmodligen inte köpa alls.

Vad betyder Covid-19?

13 May 2020

Covid-19 är en engelsk akronym för en sjukdom i luftvägarna orsakad av ett virus. Co står för corona. Vi står för virus. D står för disease. Siffran 19 står för året 2019 vilket är det år då sjukdomen först bröt ut.

Corona, eller mer specifikt coronavirus, är en grupp av virus som har varit kända i flera decennier. Det specifika virus som orsakar covid-19 har fått namnet SARS-CoV-2.

Det råder en viss förvirring av valda termer där vissa kallar sjukdomen corona eller talar om viruset som covid-19. Sjukdomen heter Covid-19 med en rad symtom som är kopplade till luftvägarna tillsammans med feber i början. Viruset som sprids och orsakar sjukdomen heter SARS-CoV-2 och benämns ibland i vardagstal som corona eller coronaviruset.

På svenska översätts det fulla namnet på sjukdomen till coronavirussjukdom 2019. En svensk akronym skulle därför vara covis-19.

Antalet smittade och döda i covid-19

Den 21 oktober 2020 hade:

 • 41 247 539 personer i världen fått diagnosen covid-19. Detta baseras enbart på testade personer. Långt många fler anses vara smittade.
 • 1 131 429 personer i världen dött med diagnosen covid-19 som trolig orsak.
 • 107 355 personer i Sverige fått diagnosen covid-19. Vi vet att en stor andel av dem som blev smittade under våren 2020 aldrig testades.
 • 5 929 personer i Sverige dött med diagnosen covid-19 som trolig orsak.

Ovan uppgifter uppdateras inte regelbundet.

Etymologi

4 May 2020

Ord uppstår inte i ett vakuum, varken historiskt eller kontextuellt. Genom att titta på hur ett ord har förändrats över tid kan man få fatt på ordets begriplighet i sitt urpsrungliga sammanhang. Denna typ av studie kallas etymologi.

Etym betyder namn eller ord och logi betyder lära. Etymologi betyder därför läran om ord. Nu handlar det inte om ord i vilken betydelse som helst utan om ords urpsrung och historia. Det handlar också om ett ords förändring och utveckling.

Man kan spåra ett ords ursprung till det att ordet först användes. När det gäller ord som har något eller några hundra år på nacken finns det ofta någon skriftlig dokumentation på ordets tidigaste förekomst. När det gäller väldigt gamla ord är det svårare.

För ord som har sitt ursprung i grekiska eller latin finns det viss dokumentation på ordets urpsrungliga betydelse. Om det snarare handlar om fornsvenska ord kan det vara något knivigare.

En bra källa vid etymologisk efterforskning är SAOB. Den är långt ifrån komplett men en god början. Vissa ord saknar helt dokumenterat urpsrung medan andra är väl beskrivna.

Två exempel på sökandet efter ursprung kan illustreras i ordet modell och ordet bänk.

← Äldre inlägg

 

 

 

 

kulturbloggar.nu

Välkommen till

betydel.se

En sajt om
semantik, begrepp
och märkliga ord

Länkar

Sök i ordböcker online

SAOB

SAOL

Berättelse

Litteratur

Föreläsningar online

Studera svenska online

Bloggfeeden krönikor

Topp10.info

Kortspel

Reggad på Commo.se