Vad betyder distal och proximal?

Vissa ord dyker upp ibland och man vet inte riktigt vad de betyder. Samtidigt kanske man inte känner att man behöver veta för stunden. Sedan dyker ordet upp igen ett år senare och man börjar fundera igen. Orden distal och proximal är ord som sällan förekommer i det svenska språket men som man kanske ändå vill veta betydelsen av.

Vad betyder distal?

Distal betyder på avstånd. I Svenska akademins ordbok står det att distal betyder längst bort belägen. Ett synonymt ord för oss är perifert. I båda fallen måste det finnas ett centrum att förhålla sig till. Det som är distalt befinner sig långt ifrån centrum. Distal kan också betyda den bortre.

Vad betyder proximal?

Proximal betyder nära. I svenska akademins ordbok står det att proximal betyder närmast. Alltså det som är centralt eller närmast centrum. Proximal kan också betyda den närmre.

Särskilda användningsområden

Utvecklingspsykologi

Inom psykologi används ordet proximal utvecklingszon inom utvecklingspsykologi. En direkt översättning av proximal utvecklingszon är närmaste utvecklingszon. Här görs en jämförelse med den aktuella utvecklingsnivån och det som barnet är på väg att utveckla härnäst. Användningen av distal utvecklingszon förekommer inte men skulle då betyda det som man har längst ifrån sin nuvarande utvecklingsnivå att i en avlägsen framtid möjligtvis kunna utveckla.

Perceptionspsykologi

Inom perceptionspsykologi pratar man om distala sinnen och proximala sinnen. Distala sinnen utgörs av syn, hörsel och luktsinnet. Den gemensamma faktorn är att man med dessa sinnen kan detektera saker på avstånd. Man kan se saker långt ifrån sig, man kan höra saker långt bort och man kan känna dofter på avstånd.

De proximala sinnena kräver närkontakt för att sinnesreceptorerna ska aktiveras. Det handlar om känsel och smak. För att känna beröring måste något komma i direkt kontakt med huden. För att man ska känna smak måste det man smakar komma i direkt kontakt med smaklökarna på tungan.

För vissa används termerna distal och proximal på ett något annorlunda sätt. Ett distalt objekt står då för det ting i världen som ursprungligen ger upphov till en sinnesupplevelse medan det proximala står för själva aktiveringen av sinnescellerna. Om man ser en stol på avstånd är stolen ett distalt objekt som genom sin existens gör att vi kan se den. De ljuspartiklar som färdas från stolen till vår näthinna blir proximala när de koliderar med ett antal sinnesceller som aktiverar nervsystemet.

Distala objekt är bara relevanta för de sinnen som fungerar på avstånd. När man pratar om känsel och smak är det som orsakar sinnesupplevelsen och det som aktiverar sinnescellerna samma sak. Därför kan man även med denna betydelse prata om distala sinnen och proximala sinnen. Proximala sinnen är de som saknar distala stimuli.

Anatomi

När man inom anatomi beskriver hur olika kroppsdelar är belägna pratar man om den proximala delen och den distala delen. Den proximala delen på en arm är den som sitter vid axeln. Den distala delen är därmed den del som är längst ifrån axeln, d.v.s. handen. Benet har också en proximal och distal del. Den poximala delen är upptill närmast torson och foten är i den distala änden.

På liknande sätt kan man prata om en proximal och distal del av en hunds svans. Även växter kan ha en proximal och distal del i förhållande till roten eller stammen.

7 Jun 2020

Välkommen till

betydel.se

En sajt om
semantik, begrepp
och märkliga ord

Länkar

Sök i ordböcker online

SAOB

SAOL

Berättelse

Litteratur

Föreläsningar online

Studera svenska online

Bloggfeeden krönikor

Topp10.info

Kortspel

Reggad på Commo.se