Varför heter det däcka och däckad?

Ordet däcka förknippas oftast med att falla till marken eller att vara så berusad att man blir liggande. En boxare kan t.ex. däcka sin motståndare. Man kan vara så trött att man blir liggande helt däckad i en soffa.

Även om vi använder orden däcka och däckad då och då är det något oklart varför det heter så. Har det med bildäck att göra? Eller med cykeldäck? Nej, det har med bäcket på en båt att göra.

Läs mer så får du förklaringen till varför vi säger däcka och däckad.

Ordet däck

Idag är ordet däck mest förknippat med det ytterhölje av gummi som sitter på bilar och cyklar eller andra fordon på hjul. Det finns dock äldre betydelser av ordet däck.

Däck är det vågräta golvet på en båt. På större båtar finns det ett utrymme där man kan vistas under däck. Då är däcket taket till det undre rummet medan däcket är golvet för den som går på det. När båtar är ute till havs sker den mesta aktiviteten som rör sjöfart på däck.

Enkelt uttryckt är däck ordet för golv på en båt. Man kan också prata om ett altandäck och då avse trägolvet på en altan.

Golva respektive däcka

Med tanke på släktskapet mellan ett golv och ett däck är det inte förvånande att det finns verb som också är besläktade och lika i form av golva och däcka. Att golva någon, i t.ex. en boxningsmatch, betyder att slå någon till golvet. Det betyder att slå ned någon så att hen faller till golvet. Också att personen vanligtvis blir liggande på golvet. På samma sätt är det med ordet däcka. Att däcka någon är att slå ned eller slå till däck. Personen faller och blir då liggande på däck.

Ordet däcka kan troligtvis ha en vidare betydelse än att bli slagen. Man kan av andra skäl ramla i däck. Det kan vara halt på en båt när det regnar eller sköljer in vågor på däck. Då kan man halka och falla i däck. Senare har ordet däcka fått en vidare betydelse som inte begränsar sig till båtar över huvud taget. Däcka kan stå för allt som innebär att falla omkull. Man kan ramla av en häst, eller rent av bli avkastad, och då bli däckad.

Ordet däcka är dubbeltydigt när det gäller vem som är aktör. Att däcka kan betyda att få någon att falla men det kan också vara man själv som är orsaken. Att däcka någon är att slå ned någon. Att däcka på en fest är att själv vara orsaken till att man blir liggande (även om trötthet eller alkohol är en orsak utan aktiv avsikt).

Däckad

Vi kan efter en fest säga att "hon var helt däckad" och då mena att personen troligtvis hade druckit för mycket alkohol och blev liggande istället för att delta i festligheterna. Då har vi fått ett adjektiv som säger något om personens tillstånd. Alkoholen fick personen att däcka och därför var hon däckad resten av den kvällen och natten.

Man kan också säga "jag har aldrig sett honom så däckad" efter att man har varit ute och vandrat en hel dag och sonen somnat på hallgovlet av ren utmattning. En liknande innebörd får man om man säger att någon blev däckad av ett virus. "Vinterkräksjukan däckade honom totalt."

Däckad efter en löprunda i betydelsen utmattad.

Medan golva och golvad oftast avser att man blir nedslagen så har däcka och däckad fått en vidare betydelse som just kan innefatta påverkan av alkohol eller utmattning.

Andra betydelser av ordet däcka

Det som beskrivs ovan är en av flera betydelser som kan tillskrivas ordet däcka. Det rör verbet att lägga däck eller att sätta på däck. I det första fallet lägger man däck på en båt. Då däckar man båden. I det andra fallet sätter man på däck på bilen eller sätter på gummit på fäljen.

Ordet däcka kan också betyda täcka eller rena. Man kan täcka något och då säga att man däckar. Man kan också rena något från föroreningar och då säga att man däckar.

Användningen av ordet däcka med dessa senare betydelser är ovanligare än däcka i betydelse falla till marken. Trots det är flera av betydelserna äldre.

Allt som rör däck på ett fordon, i form av ett eller flera hjul, är yngre betydelser än det som rör golvet på en båt och att falla till däcket. Det verkar ändå som att de äldre formerna har överlevt längst när de har fått en vidare användning och en vidare betydelse.

 

22 Sep 2021

Välkommen till

betydel.se

En sajt om
semantik, begrepp
och märkliga ord

Länkar

Sök i ordböcker online

SAOB

SAOL

Berättelse

Litteratur

Föreläsningar online

Studera svenska online

Bloggfeeden krönikor

Topp10.info

Kortspel

Reggad på Commo.se