Vad betyder penetrera?

Ordet penetrera har använts i det svenska språket sedan 1600-talet. Det har sina rötter i latinets penetrare med betydelsen invändigt (djupt), längst inne. På svenska betyder penetrera oftast tränga in (i något eller någon) eller genomtränga (något eller någon).

Ordet penetrera används för att beskriva en handling där något tränger igenom eller tränger in i något annat, vanligtvis med kraft eller djupgående effekt.

Ordet används i olika sammanhang vilket då också påverkar betydelsen. Här är några exempel:

  1. Fysisk betydelse: Att penetrera kan beskriva att något fysiskt objekt eller substans tränger igenom eller går in i en annan yta eller kropp. Till exempel kan en pil penetrera en måltavla eller en nål kan penetrera huden.

  2. Sexuell betydelse: I ett sexuellt sammanhang kan "penetrera" användas för att beskriva den handling där en persons kropp (vanligtvis penis) tränger in i en annan persons kropp (vanligtvis slidan eller anus) under samlag.

  3. Metaforisk betydelse: Ordet kan också användas i en mer överförd eller metaforisk mening. Till exempel kan man säga att en idé penetrerar en persons sinne eller att en känsla penetrerar hjärtat, vilket indikerar att dessa tankar eller känslor har en stark och genomträngande effekt.

Det är viktigt att notera att ordet penetrera har en stark koppling till intimitet och fysisk eller emotionell inverkan och bör användas med hänsyn till kontext och publik.

En ytterligare betydelse som ligger nära den metaforiska är när man använder psyket för att tränga in i något. Det kan uttryckas så här: med förståndet (eller blocken) tränga in i något eller någon på djupet. Det kan innebära att komma till klar uppfattning av kunskap om något eller någon. Ytterligare kan man mena att man grundligt sätter sig in i något och utforskar något på djupet. Man penetrerar då ett stoff eller ett kunskapsområde.

Som man kan vänta associeras ordet penetrering (eller att penetrera) med sexuellt inträngande. Det är dock viktigt att förstå att ordets ursprungliga betydelse är mer allmänt och kan därför användas i en bred bemärkelse och helt i avsaknad av sexuella anspelningar.

Inom socialpsykologi förekommer en teori som heter 'social penetration theory'. Det är en teori som beskriver hur vi lär känna varandra och hur relationen utvecklas över tid. Vi får då del av varandras personliga, privata, intima och hemliga delar. Vi kan då sägas penetrera varandras tanke- och känslostruktur för att med tiden nå en inre kärna av den vi verkligen är. Teorin skulle på svenska kallas social penetreringsteori. Denna teori använder ordet penetrering (att penetrera) på ett sätt som inte alls rör det intima som handling men eventuellt kan röra intimitet vad beträffar det innehåll vi delar med oss av.

Sammanfattningsvis: Ordet penetrera har i grunden några få betydelser men de kan användas inom olika områden vilket ger ordet en specifik innebörd. Ordet har den allmänna betydelsen tränga in eler genomtränga men de specifika betydelserna kan röra det intima och då innebära den sexuella handlingen att föra in det manliga könsorganet i det kvinliga.

5 Jun 2023

Välkommen till

betydel.se

En sajt om
semantik, begrepp
och märkliga ord

Länkar

Sök i ordböcker online

SAOB

SAOL

Berättelse

Litteratur

Föreläsningar online

Studera svenska online

Bloggfeeden krönikor

Topp10.info

Kortspel

Reggad på Commo.se