Det mångsidiga ordet profil

Ordet profil förekommer i väldigt många sammanhang och vi har det i vår vardag till en sådan utsträckning att vi inte längre funderar särskilt mycket på vad det står för. I någon mening vet vi ju vad det betyder. På grund av ordet profils mångsidiga användning blir det ett intressant ord att titta närmare på.

Vad står ordet profil för?

Ordet kommer ursprungligen från det italienska ordet profilo (= en gräns) som i sin tur kommer ifrån de latinska delarna pro och filo. Pro betyder före och filo (ursprungligen filum) betyder tråd/linje. När man sätter ihop pro och filo får man förtråd eller förlinje. Om man utgår ifrån betydelsen gräns och betydelsen förlinje får man något som är skissartat och som avgränsar ett objekt från sin omgivning, något som sätter ytterkonturerna. Ordet profil har funnits i det svenska språket sedan sent 1600-tal.

Idag använder vi ordet profil som en synonym till kontur, det vill säga ett föremåls ytterlinjer. När det gäller en ansiktsprofil är det primärt ett ansikte från sidan men det kan också vara ett ansikte framifrån där man bara ser ytterlinjerna. Inte karakteristiska drag som ögon och näsa. Däremot huvudform, hakparti, öron och kindben. När man avbildar någon i profil som en målning, skiss eller ett fotografi används denna betydelse av en kontur eller ytterlinjerna.

Inom bygg och konstruktion använder man ordet profil för att stå för en genomskärning. En balk i genomskärning kan till exempel ha en T-form eller en U-form. Man kan även avse annat byggmaterial i genomskärning eller ett föremåls specifika form till det yttre.

Markprofil eller geologisk profil avser en genomskärning av flera lager av jord/sten eller en genomskärning av en gruva. I det senare fallet kan man prata om gruvans profilkarta.

Grundbetydelserna för ordet profil är alltså från sidan, kontur eller genomskärning.

När ordet profil har kommit att användas som ett sammansatt ord har den ursprungliga betydelsen delvis försvunnit. Det kan handla om ord som profilprodukt, grafisk profil, gärningsmannaprofil, däckprofil, skoprofil eller något som alla användare av sociala medier eller communities har: en profilsida.

Profilprodukter

En profilprodukt är en sådan produkt som bidrar till att framställa en organisations huvuddrag eller typiska drag. Profilprodukter används i marknadsföringssyfte. Det finns en stor variation på vilka slags profilprodukter som kan användas. Exempel är muggar, pennor, tejp, paraplyer, kepsar och tröjor.

Profilprodukter har inte enbart som syfte att fungera som parknadsföring utåt till omvärlden utan även som en stärkande faktor innåt för organisationens medarbetare. Med en profilprodukt i form av en tröja skapar man tillhörighet och enhet. Bland de företag som arbetar med marknadsföring genom profilprodukter har vi Axon Profil. Det finns även andra företag som är specialiserade på profilprodukter.

Betydelsen av ordet profil här är i någon mening att skapa en kontur över vilken organisationen är och vad den står för. Det är svårt att ge en korrekt och en komplett bild av ett företag men genom att använda en logotyp, tydliga budskap och en rad profilprodukter skapar man ett varumärke som ger en god bild till omvärlden, något som går att känna igen likt en karakteristisk kontur av ett ansikte.

Grafisk profil

En grafisk profil innehåller en organisations logotyp. Den grafiska profilen används vid marknadsföring för att bestämma hur man får använda en logotyp. Vilka färger får förekomma? Vilka typsnitt får förekomma? Hur kan man sätta samman logotyp med bakgrund. Vilka karakteristiska drag vill man åstadkomma?

I någon mening handlar en grafisk profil om att begränsa tolkningen av vad organisationen står för. Man vill ge en enhetlig bild som stärker varumärket. Den grafiska profilen är relevant vid marknadsföring av profilprodukter så dessa betydelser hänger samman.

Gärningsmannaprofil

En gärningsmannaprofil framställs vanligtvis av en grupp experter som kan bestå av erfarna poliser, kriminologer, beteendevetare, kriminaltekniker, rättspsykiatriker och rättsläkare. Genom flera olika säkrade spår kan man ringa in vem personen som har utfört ett grovt brott är, vilka egenskaper personen antas ha och vilka motiv som kan finnas för brottet.

Gärningsmannaprofilen hänger ofta samman med offerprofilen. Därför behöver man klargöra vem offret är och vilken relation de två personerna eventuellt har.

Även om man har lämnat grundbetydelsen av profil som en kontur eller genomskärning kan man ändå säga att det man med hjälp av ledtrådar får fram är en skissartad "bild" av en person, alltså vem personer är. Det är långt ifrån en komplex bild utan något som kan användas för att avgränsa vilka personer man söker efter. Med en gärningsmannaprofil får man ett litet urval av potentiella gärningsmän men utan en sådan söker man ofta i blindo.

Det finns naturligtvis andra spår som dna-spår och annan teknisk bevisning som gör att man inte behöver en gärningsmannaprofil. En gärningsmannaprofil upprättas vid svåra fall där man saknas tydlig bevisning.

Däckprofil och skoprofil

Däckprofil betyder inom däckbranschen förhållandet mellan däckets höjd och bredd. Detta förhållande i sig kan inte på ett enkelt sätt härledas till ordet profils urpsrungliga betydelse. När man ser avtryck från ett bildäck i sand, jord eller snö ser man tydligt profilen av ett däck som en kontur eller signatur över det specifika däckets mönster.

En skoprofil avser skosulans form och mönster. När man trampar med en skos undersula får man ett mönster i marken. Detta mönster avslöjar vilken skon är så som storlek, material, mönster och varumärke.

Däckprofiler och skoprofiler används bland annat när man bygger upp en gärningsmannaprofil. Man använder dessa spår för att skapa sig en bild av vem den misstänkta personen är. Beroende på vilken bil personen har och vilka skor personen har kan man ytterligare avgränsa i vilket samhällsskickt man ska leta efter den misstänka gärningsmannen.

Profilsida på sociala medier

En profilsida på sociala medier kallas i kortform för profil. En profil på Facebook, Instagram, LinkedIn och så vidare har som syfte att beskriva vem du är. I detta fall är det inte bilden av dig rent visuellt utan en helhetsbild av dig. Vem är du som person? Vad tycker du om? Vad har du för åsikter och värderingar? Vad har du för bakgrund och erfarenheter? Var bor du?

En profil på sociala medier innehåller både text och bild. Bilden är vanligtvis en bild som man tagit själv. Det finns inga särskilda krav på att den ska vara från sidan. Det är oftast en bild tagen framifrån med alla ansiktsdrag väl synliga. Texten fyller på med sådant som man inte kan härleda från bilden. Man kan till exempel sällan se var man bor, vilken utbildning man har eller vilket yrke man har.

Kommer du på några fler användningsområden för ordet profil?

28 Nov 2021

Välkommen till

betydel.se

En sajt om
semantik, begrepp
och märkliga ord

Länkar

Sök i ordböcker online

SAOB

SAOL

Berättelse

Litteratur

Föreläsningar online

Studera svenska online

Bloggfeeden krönikor

Topp10.info

Kortspel

Reggad på Commo.se