Meteorologi, är det läran om meteorer?

Frågan i rubriken är inte så dum som den först kan verka. Allt hänger på vad ordet meteor betyder.

Ordet meteor har flera betydelser

Vi tänker oss att meteor betyder en interplanetär himlakropp. Det vill säga ett fysiskt fenomen som inte hör till en planets omloppsbana eller atmosfär. Vi uppfattar dessa meteorer med blotta ögonen när meteoren kommer in i atmosfären från rymden.

Ordet meteor kommer ifrån grekiskans meteoros som ungefär betyder i luften befintlig. Om man tittar på ordet meteor i Svenska Akademins Ordbok (SAOB) finns det två betydelser av ordet meteor.

Den första betydelsen är atmosfäriskt fenomen i form av en atmosfärisk kropp av vilket slag som helst t. ex. en storm, nederbörd, åska eller en regnbåge. Meteor kan i linje med det som listas också betyda lufttecken. Denna första betydelse ligger nära det grekiska ursprungsordet.

Den andra betydelsen av meteor är en fysisk och astronomisk kosmisk kropp som tränger in i jordens atmosfär och vid inträdet bidrar till ett ljusfenomen på grund av friktionen som uppstår i atmosfären som är tätare än det "tomrum" som ligger utanför jordens atmosfär. Här kan man också tala om något i luften befintligt.

Meteorologi är läran om väder

Om vi håller oss till det ursprungliga grekiska ordet meteoros och den första betydelsen av meteor i det svenska språket blir betydelsen av meteorologi läran om det som finns i luften, då logi betyder lära eller lära om.

Meteorologi står ursprungligen i det svenska språket för läran om luftfenomen. I vardagstal menar vi läran om luftens rörelse som med ett annat ord heter väder. Väder är ett ganska komplext ord så läran om väder kan innefatta mängder av fenomen i atmosfären.

Lite finare formulerat kan man säga att meteorologi är:

vetenskapen om atmosfären och dess företeelser samt lagarna för cirkulationen och omsättningen inom atmosfären som har i syfte att förutsäga kommande väderlek.

SMHI beskriver ordet meteorologi som:

läran om atmosfären, dess fysik och kemi.

Det finns en påverkan mellan atmosfären, solen och ekosystemen. Solens strålar, och den energi som finns i strålarna, driver luftens rörelser. Samtidigt påverkar ekosystemen luften och luften påverkar ekosystemen. Luftens rörelser har med atmosfärens fysik att göra. Solens strålar och ekosystemen har en inverkan på atmosfärens kemi. Om man t.ex. med ekosystem avser ett hav kan vattnets temperatur påverka luftens rörelse. Det handlar alltså om ett intrikat och komplext samband.

Man kan dela upp meteorologi i olika underkategorier:

  • Dynamisk meteorologi (= väder- och klimatförutsägelser eller väderlekslära)
  • Statisk meteorologi (= klimatologi eller väderstatistik över långa tidsperioder)
  • Nautisk meteorologi (= väderlek och klimat över haven)

Nu vet du varför det heter meteorologi och lite vad ordet står för.

 

11 Sep 2020

Välkommen till

betydel.se

En sajt om
semantik, begrepp
och märkliga ord

Länkar

Sök i ordböcker online

SAOB

SAOL

Berättelse

Litteratur

Föreläsningar online

Studera svenska online

Bloggfeeden krönikor

Topp10.info

Kortspel

Reggad på Commo.se