Vad betyder hack, hacka och hackare?

Ordet att hacka har blivit allt vanligare, framför allt i engelsk litteratur där de delvis har lämnat vår smalla föreställning om att det handlar om att bryta sig in i ett datorsystem på olovligt vis eller att det ens har med programmering att göra.

Om du för ett ögonblick glömmer vad du tror att hack, hacka och hackare (eller hacker) är så kan du här få en bredare och, för oss svenskar, nyare betydelse.

Betydelsen av hack

Hack eller ett hack betyder lösningen på ett problem. Det rör sig ofta om en lösning som är förvånansvärt enkel och som du inte hade kunna föreställa dig innan lösningen plötsligt dyker upp.

Ett hack är ganska vanligt bland programmerare men vem som helst kan stöta på ett problem och hitta hacket.

Inom hackerkulturen som startade vid MIT (Massachusetts Institute of Technology) betyder ett hack ungefär ett trick, ett skämt (practical joke) eller en kreativ innovation som uppvisar geni och smarthet. Det finns en handbok för studenter som läsar vid MIT idag och däri kan man hitta ett särskilt kapitel om etikett för hur man utför ett hack. Att utföra ett hack uppmuntras med andra ord eftersom det är en del av universitetets tradition och kultur men det ska ske inom vissa ramar.

Vidare kan man se att ett hack är kopplat till något lustfyllt och undersökande. Man antar en utmaning genom sitt hack och man efterlämnar en känsla av förundran hos andra.

Det finns en motsägelse i hur ordet hack används. I förhållande till en vardaglig tolkning kan ovan användning av ordet hack uppfattas som ointuitivt. Hack används i vissa sammanhang tillsammans med det engelska ordet gap som kan översättas till glipa, spricka, reva, klyfta, lucka eller mellanrum. När man använder en hacka (eller spade, yxa eller kniv) skapar man en spricka. När man utför ett hack överbryggar man, eller lagar, sprickan. Tvärt emot vad man alltså kan tro skapar man inte en spricka med ett hack utan man täpper igen det.

På bilden ovan syns ett håll i ett stickat material. Ett hack är en lösning på hur man täpper till hålet, eller med andra ord lagar det. Hacket är alltså inte hålet, inte lagningen utan lösningen på hur man går tillväga för att laga hålet. Ett hack är steget emellan problemet och när problemet inte finns kvar. På bilden står det "före" respektive "efter". Ett hack har skett däremellan.

Betydelsen av att hacka

Verbet att hacka betyder att lösa ett problem. På engelska förekommer ofta ordet 'hacking' vilket vi bäst översätter till att hacka. Det finns t.ex. flera böcker med titeln hacking leadership som inte har något med att bryta sig in hos ledningen av en organisation utan handlar om att lösa ledarskapsproblem. Det finns en rad områden, likt ledarskap, som är så komplexa att vi inte kan känna till alla problem och lösningar. När man fastnar i en viss föreställning behöver man hacka sig vidare och bredda sitt kunnande.

Att hacka innebär, i enlighet med ett hack, att utföra något genom nyfikenhet, lust, glädje och att bryta ny mark (här ligger betydelsen nära hur en jordbrukare hackar upp marken). Därför sker sällan hacking enbart för pengar, makt eller illvilja. Det ger snarare ett högre värde.

Betydelsen av hackare

En hackare är en person som i allmänna termer är kunnig och vetgirig. Hen försöker att skaffa sig mer information om ett system och hur det fungerar. När man är en hackare har man lättare för att ta sig an problem, befintliga som nya.

Rent historiskt är en hackare en programmerare som upptäckte datorsystemens begränsningarna och med glädje och passion antog utmaningen att vidga sina förmågor och skapa smidiga lösningar.

Två kända hackare är Linus Torvalds och Steve Wozniak. De har felaktigt blivit kallade hackare i den smalare bemärkelsen trots att de inte har utfört olagliga intrång. Bland programmerare kallar de någon som utför olagliga intrång för en krackare (eng. a cracker). Hackare är alltså laglydiga, ser ett högre värde med sitt arbete och drivs av utmaningen att lösa problem.

Etik och att hacka

Stora företag anlitar hackare för att hitta fel och buggar i deras datorsystem. Själva handlingen kan användas för gott och ont. När man blir uppmanad att göra intrång, på lovlig väg, är det en god gärning och bristerna man hittar kan hjälpa till att höja säkerheten.

Att hacka är som så mycket annat något man kan göra för gott eller för ont. Den som hackar för att lösa problem gör det för det goda syftet. Den som hackar för att skada genom att göra intrång och förstöra ett system med t.ex. datorvirus gör det med ett ont syfte. Den som får i uppdrag att hitta fel kan använda samma metoder som den som har ett ont syfte men gör det för att hjälpa och får i regel betalt. Vissa hackare bryter sig in för att visa var det finns brister utan att vilja ha någon ersättning.

Att hacka i allmänna termer (som inte begränsas till programmerare) innebär i grunden att man gör det av godo. Man får ofta själv ut något positivt genom att hitta och implementera lösningar. Vissa konsulter lever dock på att sitta på en lösning som i regel är väldigt enkel om man bara känner till den men som kostar stora summor för att få. Det finns alltså mindre renhåriga sätt att hacka.

Att hacka är för det mesta något gott. Kom ihåg det när du läser om det i framtiden.

28 Jun 2020

Välkommen till

betydel.se

En sajt om
semantik, begrepp
och märkliga ord

Länkar

Sök i ordböcker online

SAOB

SAOL

Berättelse

Litteratur

Föreläsningar online

Studera svenska online

Bloggfeeden krönikor

Topp10.info

Kortspel

Reggad på Commo.se