Varför heter det bångstyrig?

Skulpturen heter flicka med bångstyrig kalv

När man tänker lite på det är ordet bångstyrig ganska märkligt. Det är egentligen inte betydelsen som är märklig. De flesta som pratar svenska vet vad bångstyrig betyder. Det är ordets sammansättning som är udda.

Ordet består av delarna bång och styrig. Vad betyder de, till att börja med, var för sig?

Ordet bångs betydelse

Ordet bång har släktingar i Norden. Det är troligt att det usrpungliga ordet är bol från islänskan som betyder skada eller olycka. I fornnordiskan har bol senare blivit bal och ball. Föregångare till bångstyrig var balstyrig och ballstyrig.

På danska har vi en annan släkting till bång, nämligen bang. Bang betyder orolig eller rädd. I Sverige har vi sedan tidigt 1600-tal använt ordet bång med betydelsen rädd och ängslig. Samtidigt har bång under ungefär samma period använts med betydelsen bekymmersam, svår, och besvärlig.

En slutsats är att bång, när det står tillsammans med styrig, framför allt betyder svår.

Ordet styrigs betydelse

Ordet styrig finns dokumenterat sedan 1500-tal med betydelsen styrbar, foglig eller som kan styras. Även ostyrig har förekommit lika länge och betyder något som inte kan styras eller är svårt att styra.

Ordet bångstyrigs betydelse

Ordet bångstyrig betyder helt enkelt något som är svårt att styra. Vanligt förekommande synonymer idag är:

 • Svår att kontrollera
 • Bråkig
 • Oregerlig
 • Svårhanterlig
 • Motsträvig
 • Otämjd

När man tittar på i vilka sammanhang ordet bångstyrig har använts förekommer tidigt dessa fall:

 • En bångstyrig häst
 • Bångstyriga och skamlösa kvinnor
 • En sådan bångstyrig flickunge
 • Bångstyriga lockar
 • Bångstyrigt modersmål

Man kan notera att män och pojkar inte var bångstyriga. Det gäller framför allt djur och kvinnor/flickor. Ska man tolka det som att det är en egenhet som gäller vissa snarare än andra? Har vi någon preferens idag? Använder vi ens ordet bångstyrig längre?

Om du hör någon äldre använda ordet vet du nu i alla fall var det kommer ifrån.

29 Jun 2020

Välkommen till

betydel.se

En sajt om
semantik, begrepp
och märkliga ord

Länkar

Sök i ordböcker online

SAOB

SAOL

Berättelse

Litteratur

Föreläsningar online

Studera svenska online

Bloggfeeden krönikor

Topp10.info

Kortspel

Reggad på Commo.se