Vad betyder entitativitet?

Ordet entitativitet kommer från det engelska ordet entitativity. Det senare har skapats för att beskriva graden av sammanhållning i en grupp. Det svenska ordet entitativitet är väldigt ovanligt.

Entitativity kommer från det engelska ordet entity som betyder enhet. Entitativity borde därför betyda enhetighet, d.v.s graden av enhetighet hos en grupp. Hur mycket av en enhet gruppen är. En sammanhållen grupp är mer enhetig än en grupp som är splittrad. Notera att det är ordet enhetig och inte ordet enhetlig som används. Enhetighet och enhetlighet är inte samma sak. Enhetlig betyder likartad, likformig eller homogen. Enhetig betyder som en enhet, sammanhållen.

Hur bestämmer man entitativitet?

En grupp med hög entitativitet utmärks av:

  • En hög grad av interaktion (medlemmarna kommunicerar mycket sinsemellan)
  • Att det som gruppen gör uppfattas som viktigt
  • Gemensamma mål
  • Gemensamma utkomster (det gruppen åstadkommer tillsammans)
  • En hög grad av likhet
  • En relativt lång varaktighet
  • Lågt utbyte av medlemmar (få medlemmar kommer och går)
  • Relativt liten gruppstorlek

Det betyder att stora grupper har svårare för att uppnå hög sammanhållning. Ofta beror det på att det är svårare att hålla en hög grad av interaktion i en större grupp. Av alla de aspekter som listas är det interaktion som är den viktigaste faktorn för att uppnå hög entitativitet.

Det har också betydelse att medlemmarna är lika, att de har hållt samman som grupp länge (och därför inte byter ut medlemmar) och att de ser sin grupp som viktig.

Grupper med hög eller låg entitativitet

En familj är ofta en typisk grupp med hög entitativitet. En social grupp, d.v.s. en grupp av nära vänner har i regel också hög entitativitet.

Arbetslag och team kan initialt ha låg entitativitet men den kan öka med tiden även om medlemmarna inte är lika. Där kan gruppen istället uppfattas som viktig och de arbetar för ett tydligt gemensamt mål. Genom att interagera mycket når de hög sammanhållning i gruppen.

De grupper som sällan når hög entitativitet är människor som bor i samma stad eller samma land. Människor som tillhör samma kön eller samma generation har som gruppering låg entitativitet. En grupp människor som väntar på samma buss (bild d. ovan) i några minuter har väldigt låg entitativitet främst därför att grupperingen har kort varaktighet och inte är viktig för resenärerna.

4 Jul 2021

Välkommen till

betydel.se

En sajt om
semantik, begrepp
och märkliga ord

Länkar

Sök i ordböcker online

SAOB

SAOL

Berättelse

Litteratur

Föreläsningar online

Studera svenska online

Bloggfeeden krönikor

Topp10.info

Kortspel

Reggad på Commo.se