Vad menas med idiolekt?

Ordet idiolekt är besläktat med ord som dialekt och sociolekt.

Det handlar för det första om språket och våra kommunikativa uttryck. I det avseendet befinner sig idiolekt inom samma område som dialekt och sociolekt.

För det andra rör det sig om en variant av ett språk. Även här är det mycket som är gemensamt med dialekt och sociolekt.

Det som är utmärktande för just idiolekt är att det används på individnivå. En individ har ett unikt sätt att uttrycka sig jämfört med andra individer både inom den egna gruppen och i andra grupper. Detta kan man identifiera trots att individen pratar samma språk som andra i omgivningen och att individen tillhör samma kultur.

En individs idiolekt färgas av en rad faktorer:

1. Det ordförråd man använder är en blandning av de ordförråd som närstående ofta använder och då avses t.ex. familj, vänner och arbetskollegor.

2. En mix av riksspråket, dialekt, hur medlemmar i familjen uttalar, vissa svårigheter med att frambringa särskilda språkljud samt personliga preferenser påverkar hur vissa ord uttalas.

3. Hur ord och gester koordiners inom kulturen, inom familjen och beroende på t.ex. kön vilket bestämmer om det rör sig om stora rörelser, små rörelser, intesiva rörelser eller långsamma rörelser.

4. Hur individen och de närmaste tänker i relation till språket. Vi använder delvis språket som ett tankeredskap och i den bemärkelsen uttrycker vi våra tanker genom orden och gesterna. Människor i omgivningen, d.v.s. kulturen, familjen, vänner påverkar hur vi tänkar och därmed hur vi uttrycker tankar med ord och gest.

Även om en individ i mycket är en produkt av sin omgivning när det gäller språket finns det mindre variationer som är unika för individen.

28 May 2021

Välkommen till

betydel.se

En sajt om
semantik, begrepp
och märkliga ord

Länkar

Sök i ordböcker online

SAOB

SAOL

Berättelse

Litteratur

Föreläsningar online

Studera svenska online

Bloggfeeden krönikor

Topp10.info

Kortspel

Reggad på Commo.se