Varför heter det vänsterprassel?

Det är allmänt känt att vänsterprassel eller att vänstra betyder att vara otrogen. Det är sällan någon långvarig otrohet det är tal om. Att vänstra är att ha något litet vid sidan. Ett vänsterprassel är en kortvarig relation jämte en långvarig och stadig relation. Det är alltid i förhållande till den långvariga och stadiga relationen som man vänstrar.

En mer intressant fråga är varför det heter vänsterprassel eller vänstra. Det finns några förslag, närmare bestämt fyra, och dessa ska granskas lite närmare.

1. Håll dig till höger, Svensson

Ett förslag är att uttrycker kommer från en låt av The Telstars som kom ut 1967 i samma veva som Sverige gick över till högertrafik. Låten heter Håll dig till höger, Svensson. Så här är första versen och refrängen:

En amatör-Don Juan tar en chans att gå på vift
Han fixar och han trixar, glömmer bort att han är gift
Sen står han där med vänster-prassel, byxis för allt båg och trassel
Ljuger för dom båda två i skift

Håll dig till höger, Svensson, håll dig till höger
Annars slutar det bara med en smäll

Här antar man att höger är den rätta sidan och vänster sida är den som slutar illa. Vänster skulle därför vara fel väg. Att vänstra är förslagsvis att välja det mindre bra. Att det blev vänster-prassel är mer en slump, menar vissa, då det främst är avsett att rimma på "trassel".

Detta skulle kunna vara en rimlig tolkning om det inte fanns en allvarlig miss. Den första noteringen av ordet är från 1961. Man kan läsa i SAOB att ordet först användes i DN det året. Alltså är ordet äldre än sången. Det måste finnas en äldre källa.

2. Höger är rätt, vänster är fel

På engelska har ordet right en dubbel betydelse. Det betyder både höger och rätt. På engelska har även ordet left dubbel betydelse. Det betyder både vänster och lämnad. Med detta som utgångspunkt är höger det rätta. Den vänstra blir lämnad. Till höger har man sin stadiga relation och till vänster har man den kortvariga som man lämnar för att återgå till den långvariga eller till en ny otrohetsaffär.

I vissa kulturer är det ett uttryck att göra något till vänster när man gör något man inte borde. Det verkar finnas en utbredd uppfattning att vänster är något dåligt och olycksbådande. Vänsterhänthet har bl.a. betraktats som associerad med ondska eller liknande. Du ska inte låta din vänstra hand styra.

Detta kan vara en delförklaring då det ger en hint om varför det heter vänstra.

3. Bordsdamen sitter alltid till höger

När ett par går på middagsbjudning ska de bordsplaceras. Vid bordsplacering, enligt en traditionell uppfattning, ska damen sitta till höger om herren. När man sitter vid ett långt bord och det är varannan herre och varannan dam finns det alltid en dam till vänster om herren också. Denna dam är tillsammans med någon annan herre.

Om man ägnar för mycket uppmärksamhet åt damen till vänster kan man sägas vänstra. Denna förklaring utgår ifrån att det är herren som vänstrar och inte damen. Damen har ju sin man till vänster. Det hindrar dock inte att uttrycket att vänstra har detta ursprung.

Hur prassel kommer in i bilden kan diskuteras. Om man som herre faktisk berör den vänstra damens klädsel kan det uppstå ett prasslande ljud, särskilt om det är på klänningens nedre del. Kanske är det något i denna stil som avses med vänsterprassel.

4. Att prassla

Ordet prassla har många betydelser som ligger nära spraka och knastra. Det finns dock en betydelse som sticker ut. I SAOB står det att prassel kan betyda att röra på någon kroppsdel. Den intuitiva tolkningen när det handlar om otrohet är att beröra någon annan men det verkar snarare innebära att röra på sin egen kroppsdel som att röra på armen eller handen.

Att vänsterprassla kan då betyda att röra någon kroppsdel åt vänster. Om man rör sin hand åt vänster kan det vara en trevare mot den som sitter till vänster. Den som vill kan tolka in att det betyder att, i smyg, beröra den som sitter till vänster. I SAOB kan man nämligen läsa att det står en lätt och hastig rörelse. Man kan snudda någon så diskret att ingen annan uppfattar det som beröring av ett flörtande slag. Den som blir berörd, särskilt om det sker upprepade gånger, kan tolka det som flört.

Blir vi något klokare?

Det finns en del som ger förklaringar till varför det heter att vänstra snarare än att högra. Det som framkommer under rubrik två och rubrik tre kan båda ha med ursprunget att göra. Det är sannolikt så att den dubbla betydelse av höger respektive vänster är ganska gammal.

Hur prasslet kommer in i bilden är något svårare att få kläm på. Någon föreslår att sängkläderna prasslar när man ligger i dem. Ett annat förslag är att klädseln, särskilt finklänningen, prasslar om man lite diskret försöker komma nära kvinnans underliv. Den enklaste förklaringen kanske ändå är att röra någon kroppsdel i riktning mot vänster (där det kan sitta en person av motsatt kön).

Idag använder vi uttrycket vänstra respektive vänsterprassla för både otrogna män och kvinnor. Det kan ändå ha sitt urpsrung från männens otrohet.

Kom gärna med förslag på bättre tolkningar kring varför det heter vänsterprassla. Kommentera nedan.

4 May 2020

Välkommen till

betydel.se

En sajt om
semantik, begrepp
och märkliga ord

Länkar

Sök i ordböcker online

SAOB

SAOL

Berättelse

Litteratur

Föreläsningar online

Studera svenska online

Bloggfeeden krönikor

Topp10.info

Kortspel

Reggad på Commo.se